Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

C-RAD: FRAMFÖRALLT AMERIKA LYFTE 2 KV, GYNNSAM MIX

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) C-rad uppger att pandemins konsekvenser på verksamheten alltjämt har minskat, vilket ledde till ökade intäkter och förbättrat resultat under andra kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

Under andra kvartalet fortsatte orderingången och intäkterna att utvecklas starkt i regionen Amerika, med en tillväxt på över 300 procent.

"Vi ser förbättrade resultat från vårt samarbete med Elekta i Nordamerika. Partnerskapet bidrar till en ökad marknadsexponering och gör det möjligt för oss att presentera våra produkter för en större kundgrupp", skriver vd Tim Thurn.

Intäkterna i Emea förbättrades också, med 38 procent jämfört med samma period förra året. Apac-regionen utvecklas fortsatt väl och i enlighet med bolagets planer, men nådde inte riktigt det exceptionellt starka resultatet under motsvarande kvartal 2020, skriver Tim Thurn.

C-rads bruttomarginal påverkades positivt av en gynnsam försäljningsmix, liksom att bolagets serviceaffär, med hög marginal, blivit en allt större del av de totala intäkterna.

Kostnadskontroll i kombination med försäljningstillväxt genererade ett rörelseresultat på 6,0 miljoner kronor under kvartalet, en rörelsemarginal om 10 procent.

"Vi går stärkta ur det första halvåret och ser med tillförsikt fram emot andra halvåret, vilket typiskt sett är den starkaste delen på året för C-Rad", skriver Tim Thurn.
Författare Direkt-SE