Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

C Security: Delårsrapport för C Security Systems AB (publ) januari - juni 2017

PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2017

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 214 (199)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -926 (-635)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -939 (-652)
· Resultatet per aktie var SEK -0,06 (-0,07)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -1041 (-954)

PERIOD 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 411 (406)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 665 (-1 393)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -1 691 (-1 409)
· Resultatet per aktie var SEK -0,11 (-0,16)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -1882 (-618)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Bolaget har fått förbeställningar på den nya produkten C-pod Lite
till ett ordervärde om ca 100 tkr (inkl. abonnemang).

· C Security Systems AB ingick ett avtal med Gras Savoye Yachting
som är en av Europas största båtförsäkringsförmedlare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Vid bolagets årsstämma den 6 april 2017 bemyndigades styrelsen att
genomföra emissioner av nya aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner.

· Bolaget lanserade en mer modern grafisk profil i och med
lanseringen av en ny app för iOS och Android samt en ny hemsida.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Under augusti har Bolaget börjat få beställningar från samarbetet
med Gras Savoye Yachting. Utöver de kontinuerliga beställningarna har
Bolaget muntligen fått bekräftat att en båtleverantör kommer beställa
på ca 200st C-pod (ordervärde ca KSEK 600) till nyproducerade båtar
via samarbetet med Gras Savoye Yachting under 2017.

· Bolaget lät uppföra en kontrollbalansräkning per den sista juni
som bekräftade att det justerade egna kapitalet översteg 50% av
aktiekapitalet.

VD HAR ORDET
Under första halvåret har Bolaget ingått ett samarbete med en av
Europas största båtförsäkringsförmedlare, tagit fram en ny produkt
under namnet C-pod Lite, lanserat en ny hemsida och en ny
mobilapplikation samtidigt som vi har arbetat hårt med vårt
säljarbete där vi bl.a. tog in extra resurser i början av andra
kvartalet.

C-pod Lite har sålt bra, främst internationellt men även i Sverige.
Enkelheten och prispunkten ser vi som de främsta framgångsfaktorerna.
Vi fick fylla på vårt lager av C-pod Lite i början på juni och med
tanke på att vi började sälja produkten i april så anser vi att
försäljningsstarten varit lyckad. Vi tror att försäljningen kommer
att vara god under resten av 2017. Av erfarenhet är det dock vår
bedömning att försäljningen kommer att mattas av jämfört med perioden
innan högsäsongen (maj-augusti) i Europa som är vår största marknad.

Försäljningen av C-pod har gått något trögare än tidigare. Detta beror
framförallt på att många av våra distributörer hade ett lager kvar
från förra året och att de stora samarbeten som Bolaget har fokuserat
på inte har kommit igång fullt ut. Vi ingick ett samarbete med Gras
Savoye Yachting (GSY), en av Europas största
båtförsäkringsförmedlare, i april där C-pod systemet är obligatoriskt
i en ny försäkringsprodukt som de lanserade i samma månad. Alla
inblandade parter hoppades se försäljning med start i april men den
uteblev. Däremot var intresset från kunder stort. Skälet var att de
kunder som fått erbjudandet om den nya försäkringsprodukten hade 4-5
månader på sig innan deras befintliga försäkring gick ut.
Förhoppningarna att kunderna skulle köpa och installera C-pod
systemet innan deras försäkring löpte ut visade sig vara felaktig.

I augusti såg vi äntligen att beställningarna började läggas. Sedan
början av augusti har vi haft beställningar på ca 10-20 system i
veckan som kommer från samarbetet med GSY. Utöver de kontinuerliga
beställningarna har Bolaget muntligen fått bekräftat att en
båtleverantör kommer beställa på ca 200st C-pod (ordervärde ca KSEK
600) till nyproducerade båtar via samarbetet med Gras Savoye Yachting
under 2017. Sammanfattningsvis har samarbetet med GSY börjat bra.

Bolaget har sedan länge ett samarbete med ett ryskt försäkringsbolag
som är ett kooperativ bestående av drygt 100 stycken
försäkringsbolag. Bolaget arbetar fortfarande med att lösa
betalningarna i affären då Bolaget inte får ut pengarna från
Ryssland. Tillsammans har försäkringskooperativet tusentals kunder
som kan komma att omfattas av C-pod-lösningen. Vi har mycket svårt
att bedöma när betalningsflödet är löst, men baserat på våra
samarbetspartners i Ryssland går arbetet framåt.

Omsättningen första halvåret var i princip oförändrad jämfört med
fjolåret och uppgick till KSEK 411 (406). Den oförändrade
omsättningen beror främst på att Bolagets försäljning har skiftat
något. Under perioden har det sålts färre C-pod system men detta har
vägts upp av försäljning av den nya produkten C-pod Lite. Bolaget lät
uppföra en kontrollbalansräkning per den sista juni som har granskats
av revisorn och som visade att det justerade egna kapitalet
överstiger 50% av aktiekapitalet. Bolaget har latenta tillgångar i
varulager och förskottsinbetalda abonnemang motsvarande KSEK 900. Om
ingen utav de större affärerna materialiseras den närmsta tiden
kommer Bolaget att vara i behov av ett kapitaltillskott.
Rörelseresultatet ökade till KSEK -1 665 (-1 393) främst drivet av
att Bolaget tog in extra säljresurser under våren.

Magnus Söderberg, VD, C Security Systems AB (publ)
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-,
övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget
för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket
C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för
ett flertal olika fordonstyper.

Aktien
Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i C Security Systems till
15 135 096 stycken och antalet aktieägare till 712 stycken. Aktien
handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C
Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Nästa rapport
C Security Systems utger sin kvartalsrapport 3 för 2017 den 30
november 2017.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
31 augusti 2017
C Security Systems AB
Styrelsen
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2017.

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon
08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/delarsrapport-for-c-security-syst...
http://mb.cision.com/Main/11642/2336816/716209.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.