Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

C Security: Delårsrapport för C Security Systems AB  (publ) januari - juni 2019

PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 469 tkr (330)
· Rörelseresultatet uppgick till -764 tkr (-778)
· Resultatet före skatt uppgick till -770 tkr (-788)
· Resultatet per aktie var -0,02 kr (-0,03)
· Kassaflödet uppgick till -929 tkr (-691)

PERIOD 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 978 tkr (587)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 383 tkr (-1 463)
· Resultatet före skatt uppgick till -1 397 tkr (-1 483)
· Resultatet per aktie var -0,03 kr (-0,05)
· Kassaflödet uppgick till -1 669 tkr (-1 542)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· C Security Systems distributör erhöll importtillstånd samt
lanserade C-pod i Brasilien.

· Bolaget fick nya distributörer i Turkiet och Benelux.
· Betalningsflödet från Ryssland utreds vidare och diskussionen
förs mellan ryska och europeiska myndigheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Bolagets brasilianska importör sålde slut den första ordern som
Bolaget levererade i första kvartalet.

· Intressebolaget Spåra Group AB's nya IoT produkt finns att
beställa på deras hemsida. C Security Systems kommer till en början
att sälja produkten under eget varumärke till den marina marknaden i
Skandinavien och Finland efter sommaren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om en
nyemission som vid full teckning tillför Bolaget cirka 3,9 Mkr.
Teckningskursen är 0,17 kronor per aktie. Styrelsen kommer även att
söka ett mandat att fram till nästa årsstämma kunna emittera upp till
ca 191.000.000 nya aktier för lägst 0,28 kronor per aktie utan
företräde till existerande ägare för att möjliggöra strategiska
förvärv.

VD HAR ORDET
Försäljningen fortsatte att öka under andra kvartalet. Ökningen under
första halvåret 2019 är driven av lanseringen på den brasilianska
marknaden, försäljningsinriktning mot mindre affärer med kortare
ledtider i Sverige samt våra nya produkter, C-pod Lite och C-pod
ELite, som mottagits väl.

Den ökade omsättningen är ett resultat av vårt produkt- och
marknadsarbete under 2018 och 2019. Samtidigt har vi gjort och
fortsätter att göra produktionsförberedelser för att säkerställa
leverans mot större order.

I våra större samarbeten förväntar vi oss fler beställningar från
Brasilien, AXA och CGI under 2019. I samarbetet med det ryska
försäkringsbolaget OSK finns planer på att genomföra nya
testtransaktioner från privatpersoner under hösten för att
säkerställa betalningsflödet. Transaktionerna kommer ske så snart en
överenskommelse nås i de pågående politiska diskussionerna mellan
Ryssland och EU. I affärerna med GSY och Albin Pump Marin förväntar
vi oss också en ökad försäljning.

Vi har en spännande utveckling i Frankrike tillsammans med AXA. AXA är
för närvarande ordförande i det Franska försäkringsförbundet (FFA)
som representerar försäkringsindustrins intressen i Frankrike
(www.ffa-assurance.fr/en). I och med att AXA förordar C-pod systemet
och lyfter fram det i sin marknadsföring inom båtindustrin får C-pod
mycket bra reklam.

Vi vill fortsätta att vara offensiva, växa och därigenom stärka
Bolagets position. Detta är också bakgrunden till att vi går ut med
en nyemission på cirka 4 Mkr och samtidigt söker ett mandat för att
möjliggöra strategiska förvärv.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 469 tkr (330). Sett till
första halvåret ökade omsättningen med ca 67% till 978 tkr (587).
Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till -764 tkr (-778).
Rörelseresultatet för det första halvåret ökade till -1 383 tkr (-1
463). Att den högre omsättningen inte får större genomslag i
resultatet beror på att Bolaget har högre personalkostnader och
större marknadsnärvaro efter att ha investerat i säljorganisationen.

Intressebolaget Spåra Group AB:s försäljning har kommit igång via
deras webshop som de öppnade i juni. De fortsätter att expandera och
genomför för tillfället ett konvertibelprogram. Leveranserna har
blivit något försenade på grund av deras nätverksleverantörer men
beräknas att vara igång inom en månad.

Sammanfattningsvis fortsätter Bolaget att ha en positiv
försäljningsutveckling och de stora samarbetena som snabbt kan ta
Bolaget till att bli kassaflödespositivt går framåt.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-,
övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget
för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket
C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod
ELite, avsedda för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien
Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i C Security Systems till
45 405 288 och antalet aktieägare till 1128.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market
under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Nästa rapport
C Security Systems utger sin kvartalsrapport 3 för 2019 den 29
november 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
19 augusti 2019
C Security Systems AB
Styrelsen
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-security/r/delarsrapport-for-c-security-sys...
https://mb.cision.com/Main/11642/2883325/1091837.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.