Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

C Security: Delårsrapport förC Security Systems AB (publ) januari - september 2017

PERIOD 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 210 (213)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -599 (-569)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -546 (-584)
· Resultatet per aktie var SEK -0,04 (-0,06)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -818 (-531)

PERIOD 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 621 (619)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -2 265 (-1 962)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -2 237 (-1 993)
· Resultatet per aktie var SEK -0,15 (-0,22)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -2 700 (-1 149)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Bolaget har fått förbeställningar på den nya produkten C-pod Lite
till ett ordervärde om ca 100 KSEK (inkl. abonnemang).

· C Security Systems AB ingick ett avtal med Gras Savoye Yachting
som är en av Europas största båtförsäkringsförmedlare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Vid bolagets årsstämma den 6 april 2017 bemyndigades styrelsen att
genomföra emissioner av nya aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner.

· Bolaget lanserade en mer modern grafisk profil i och med
lanseringen av en ny app för iOS och Android samt en ny hemsida.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Under augusti har Bolaget börjat få beställningar från samarbetet
med Gras Savoye Yachting. Utöver de kontinuerliga beställningarna har
Bolaget muntligen fått bekräftat att en båtleverantör kommer beställa
på ca 200st C-pod (ordervärde ca KSEK 600) till nyproducerade båtar
via samarbetet med Gras Savoye Yachting under 2017.

· Bolaget lät uppföra en kontrollbalansräkning per den sista juni
som bekräftade att det justerade egna kapitalet översteg 50% av
aktiekapitalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har sagt upp distributören Waypoint i Västindien och
skrivit avtal med en ny distributör, Marinelectronic. Marinelectronic
har verksamhet i franska Västindien och är ett nystartat dotterbolag
till ett stort säkerhetsbolag i franska Västindien. Marinelectronic
skall fokusera på installation av marinelektronik av båtar.

· Bolaget har kontakt med en av de största svenska operatörerna med
ambitionen att börja genomföra tester inom en ny teknik för
uppkopplade produkter.

· Med stöd av bemyndigandet lämnat vid bolagsstämman den 26
september 2017, beslutade styrelsen att genomföra en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 3,2 MSEK.

VD HAR ORDET
Startskottet för en intensiv period med båt- och tillbehörsmässor har
gått. Det är denna period båttillverkare, återförsäljare, marinor och
båtförsäkringsbolag ser över sitt sortiment och erbjudande inför
båtsäsongen 2018. C Security har varit med och ställt ut på båtmässan
i Cannes och La Rochelle i Frankrike och i mitten på november kommer
vi att ställa ut på världens största båttillbehörsmässa i Amsterdam.
I december är det båtmässan i Paris och så fortsätter det fram till
februari. Samtidigt börjar båtsäsongen i Västindien där Bolaget har
skrivit avtal med en ny distributör som har stora planer för C-pod.

Vi har och kommer att satsa på att lyfta fram den nya produkten C-pod
Lite under denna period. Bolagets flaggskepp är C-pod men
nyhetsvärdet i en ny produkt är viktigt och i förlängningen driver
det även försäljningen av originalprodukten. Vi har fått positiv
återkoppling från distributörer avseende C-pod Lite. Det är inte bara
produktegenskaperna utan styrkan i att kunna erbjuda kunder ett
alternativ om C-pod systemet är för avancerat. Det skall tilläggas
att vi kontinuerligt förfinar C-pod Lite allt eftersom vi får
värdefull återkoppling från kunder och Bolaget anser att det finns
ytterligare ett behov av en produktmodell.

Under våren tog Bolaget in extra säljresurser i arbetet att sälja in
C-pod Lite till varv och båtklubbar där den togs emot väl. Bolaget
vill öka antalet kundbesök och fältnärvaron till nästa säsong och
planerar därför att öka säljresurserna ytterligare.
Försäljningsarbetet av C-pod Lite kommer även att inkludera nya
segment utanför den marina, såsom snöskotrar, terrängfordon, mopeder
m.m.

I samarbetet med Gras Savoye Yachting (GSY) började beställningarna
komma in i augusti men en stor del av kunderna har dröjt med att
betala vilket Bolaget och GSY följer upp genom påminnelser och
samtal. Arbetet med att få betalningsflödet att fungera tillsammans
med våra samarbetspartners i Ryssland går framåt. Bolaget och de
inblandade parterna arbetar med två parallella spår, bank- och
korttransaktioner. Båda transaktionstyperna har blivit godkända från
både Ryssland och EU men har krävt ett flertal anpassningar som
håller på att implementeras.

Styrelsen gick nyligen ut med att Bolaget skall genomföra nyemission
om ca 3,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Kapitaltillförseln innebär att Bolaget får de nödvändiga
förutsättningarna för att öka säljresurserna samt möjligheten att ta
fram en ny produktmodell.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till KSEK 621 (619). Bolaget
har sålt fler system sett till antal men den oförändrade omsättningen
beror främst på att Bolagets försäljning har skiftat till fördel för
produkten C-pod Lite som säljs till ungefär halva priset jämfört med
C-pod. Bolaget har kontinuerligt följt upp kontrollbalansräkningen
som visar att det justerade egna kapitalet överstiger 50% av
aktiekapitalet. Rörelseresultatet minskade till KSEK -2 265 (-1 962)
främst drivet av en ökad kostnad för extra säljresurser under våren.

Förutom att skapa aktieägarvärde var ett av huvudskälen till att
Bolaget var med och skapade dotterbolaget Hoylu AB hösten 2016 att få
tillgång till och ligga i framkant avseende ny teknik. När
dotterbolaget noterades i januari 2017 på Nasdaq First North
motsvarade utdelningen från Bolaget ett värde på drygt 6 Mkr. Bolaget
har som ambition att ligga i framkant och har påbörjat ett initiativ
för att i början av 2018 genomföra tester inom en ny teknik för
uppkopplade produkter med en av Sveriges största operatörer.

C Security Systems är ett ambitiöst och nytänkande företag som bygger
en allt större internationell närvaro och vi hoppas befintliga och
nya aktieägare vill vara med och bygga företaget in i framtiden.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-,
övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget
för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket
C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för
ett flertal olika fordonstyper.

Aktien
Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i C Security Systems
till 15 135 096 stycken och antalet aktieägare till 685 stycken.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C
Security med ISIN-nummer SE0005991981.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/delarsrapport-forc-security-syste...
http://mb.cision.com/Main/11642/2382436/746058.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.