Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

C WorldWide Medical steg 6,3 procent i januari, köpt Illumina och ökat i Intuitive Surgical

C WorldWide Medical steg 6,3 procent i januari, medan jämförelseindexet
ökade 7,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Ett nytt innehav i fonden är Illumina, som beskrivs vara en ledare inom
gensekvensering med 80 procent av marknaden.

Förvaltarteamet ökade även i Intuitive Surgical som är marknadsledande inom
robotassisterad kirurgi, medan aktier i Shire byttes ut mot japanska Takeda
efter samgåendet.

Positiva bidrag kom från bioteknologibolag som Amarin och Vertex. De steg
på bland annat Bristol-Myers Squibb’s bud på Celgene. Fonden gynnades av
att ha Celgene men inte Bristol-Myers Squibb.

Negativa bidrag relativt jämförelseindex kom främst från bolag som inte
fanns i portföljen.

De största innehaven per utgången av månaden var Johnson & Johnson, United
Health och Pfizer med portföljvikterna 8,2, 7,9 respektive 6,1 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF