Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Cabonline Group AB: Cabonline Group Holding AB (publ) lämnar meddelande om villkorad förtidsinlösen av utestående obliga...

Cabonline Group Holding AB (publ) ("Bolaget") lämnar villkorat
meddelande till innehavarna av Bolagets utestående SEK 2 000 000 000
seniora säkerställda obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009997075
("Obligationerna").

Bolaget har den 6 november 2019 lämnat villkorat meddelande om
förtidsinlösen till varje part registrerad på värdepapperskonto som
direktregistrerad ägare och auktoriserade förvaltare av
Obligationerna enligt skuldboken den 5 november 2019.

Förutsatt att Villkoret (såsom definierat nedan) uppfylls kommer
inlösen att ske den 4 december 2019. Obligationerna kommer lösas in
till ett belopp om 101,375 procent av nominellt belopp (dvs. 1 013
750 kronor per obligation) plus upplupen men obetald ränta fram till
och inklusive dagen för inlösen. Inlösenbeloppet kommer att betalas
ut till varje person som är registrerad på värdepapperskonto som
direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av
Obligationerna enligt skuldboken vid stängningsdags den 27 november
2019. I samband med inlösen ska Obligationerna avnoteras från Nasdaq
Stockholm.

Förtidsinlösen av Obligationerna är villkorad av att Bolaget emitterar
SEK-denominerade seniora säkerställda obligationer ("Nya
Obligationerna") och ingår en ny super senior revolverande
kreditfacilitet, i båda fallen på eller innan den 25 november 2019 i
syfte att bland annat refinansiera Obligationerna ("Villkoret").
Uppfyllandet av Villkoret kommer att bekräftas till
obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelanden den 25 november
2019. Om Villkoret inte har blivit uppfyllt den 25 november 2019
kommer inlösen inte att ske och det kommer i så fall bekräftas till
obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelande den 25 november
2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ryrberg, tf CFO, tel +46 70 538 76 70

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6
november 2019 kl. 08:10 CET.

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier
och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom
Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, TaxiKurir,
Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi,
Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång
till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling,
samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam
infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför
omkring 50 000 resor per dygn. För mer information
www.cabonlinegroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cabonline-group-ab/r/cabonline-group-holding-...
https://mb.cision.com/Main/16327/2954761/1136396.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.