Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2019

En stark inledning på 2019

Första kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 130,7 (129,7) MSEK, en ökning med 0,8%.
Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgår
den organiska tillväxten till 7,2 %

· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till
14,0 (11,6) MSEK och EBITA-marginalen blev 10,7 % (8,9)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,7 (11,2) MSEK och
EBIT-marginalen blev 10,5 % (8,7)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,3 (3,7)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 318 (326) och
vid periodens slut till 317 (330). I antal anställda föregående år
ingick avyttrade C.A.G Mälardalen med 20 personer

· Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (8,3) MSEK, en ökning med
27 %

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,62 (1,64) SEK och
antal aktier före utspädning uppgick till 6 503 713 (5 074 915)

VD kommenterar
Efter ett händelserikt 2018 som avslutades med ett starkt resultat i
fjärde kvartalet, fortsätter vi att leverera god lönsamhet. För 2019
års första kvartal redovisar vi en rörelsemarginal om 10,5 procent
vilket är en klar förbättring från föregående år. Marknaden
fortsätter att vara god och efterfrågan på C.A.Gs tjänster är överlag
stark vilket leder till god beläggning. Vi har också arbetat med
strukturen i bolaget och har under 2018 etablerat en effektivare
struktur som också möjliggör framtida tillväxt genom förvärv.
Omsättningstillväxten i kvartalet är nära noll, men tar man hänsyn
till avyttringen av C.A.G Mälardalen per 1 juli 2018 så ökade vår
omsättning organiskt med 7,2 procent mot föregående år; en god
organisk tillväxt som vi är nöjda med.

Under kvartalet har vi gjort flera glädjande nya affärer. Bland annat
har vi tecknat ett förnyat avtal med Alecta, en kund där vi driftar
och förvaltar finansiella expertsystem i form av kundens
Swift-anläggning och portföljförvaltningssystemet SimCorp Dimension.
Avtalet sträcker sig över tre år med option på förlängning under ett
plus ett år. Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende
av Alecta som länge varit kunder till C.A.G. Även SVPH, en långvarig
kund med omsorgsverksamhet i stiftelseform, har förnyat förtroendet
med oss och tecknat ett nytt treårsavtal. Inom Hälsa, Vård & Omsorg
har vi också börjat uppdrag för nätläkaren Kry. Inom
försvarssegmentet fortsätter aktiviteten att vara hög och vi har
under kvartalet fått fler förtroenden av både Försvarsmakten och FMV.
Vårt ramavtal med FMV gällande registrering och registervård har
också fortsatt att generera utökade beställningar.

C.A.Gs affär domineras av konsultverksamhet och för att växa organiskt
krävs en lyckad rekrytering av nya kvalificerade medarbetare. Det är
också ytterst viktigt att C.A.Gs medarbetare trivs och utvecklas på
jobbet. Vi vill helt enkelt behålla trevliga och kompetenta kollegor
som har den passion för utveckling som C.A.G bygger på. Därför var
det extra roligt att få resultaten från årets medarbetarundersökning.
Vårt totalindex (medarbetarindex) steg från 81 till 83 och snittet
för svenska bolag ligger på 68. eNPS, som är ett tufft mått som visar
om våra medarbetare skulle rekommendera C.A.G som arbetsgivare till
en vän, steg från redan höga 48 till 51. Snittet för svenska
organisationer är 11. Detta gör mig väldigt glad och det känns också
som ett kvitto på att C.A.Gs modell med självständiga dotterbolag
fungerar väl. Vi trivs, lär oss saker och skapar värde för våra
kunder samtidigt som vi får jobba i personliga miljöer där vi bryr
oss om varandra och beslutsvägarna är korta.

Som vi tidigare kommunicerat letar vi kontinuerligt förvärv som kan
komplettera vårt teknikerbjudande eller stärka våra fokuserade
kundsegment Försvar, Hälsa, Vård & Omsorg och Bank & Finans. Min tro
är att C.A.Gs modell är attraktiv även för potentiella förvärv.

Avslutningsvis vill jag säga att vi i samband med att IFRS16
implementeras uppdaterar våra tidigare kommunicerade ambitioner för
finansiella mål. Måttet EBITDA, där vi tidigare hade ambitionen att
nå 10 procent över en konjunkturcykel, blir i och med IFRS16 mindre
relevant. Vår ambition är nu att nå en EBIT-nivå om 8 procent över en
konjunkturcykel. Detta motsvarar en höjning i ambitionsnivå om ca 0,5
procentenheter.

Jag ser fram emot ett meningsfullt, utvecklande och framgångsrikt 2019
tillsammans med våra kunder, medarbetare, partners och aktieägare.

PM Delårsrapport Q1 2019
(https://mb.cision.com/Public/17697/2804938/b72db98d28862d3f.pdf)

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se)

070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management,
systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot
Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för
utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina
kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll.
Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som
implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder
med små som stora projekt - allt från isolerade insatser till att ta
helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på
självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke.
C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-a-g-group-ab/r/c-a-g-delarsrapport-kvartal-...
https://mb.cision.com/Main/17697/2804938/1038371.pdf
https://mb.cision.com/Public/17697/2804938/b72db98d28862d3f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.