Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2020

Första kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 142,0 (130,7) MSEK, motsvarande en
tillväxt om 8,7% varav förvärvad tillväxt 18,3% och organisk tillväxt
-9,6%

· Justerad EBITA uppgick till 11,1 (14,0) MSEK och justerad
EBITA-marginal blev 7,8% (10,7)

· Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,1 (13,7) MSEK och
justerad EBIT-marginal blev 7,8% (10,5)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 (13,3)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 324 (318) och
vid periodens slut till 321 (317)

· Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (10,6) MSEK, en minskning
med 32%

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,08 (1,62) SEK och
vägt antal aktier före utspädning uppgick till 6 615 850 (6 503 713)

VD kommenterar
Kvartalets utveckling har till stor del präglats av covid-19-pandemin.
Vår verksamhet har än så länge varit relativt förskonad men vi har
ändå drabbats av ett antal inställda affärer, avslutade uppdrag och
vissa prissänkningar. Vår vardag har också anpassats efter både
myndigheters och kunders direktiv. Fysiska möten har ersatts med
digitala möten och mycket av arbetet görs i dagsläget hemifrån.

Pandemin är bara en förklaring till kvartalets försämrade lönsamhet
jämfört med 2019 års rekordresultat. Det något svagare marknadsläge
som tog sin början i tredje kvartalet 2019 och som var på väg att
återhämta sig i fjärde kvartalet, här därmed befästs. Jag kan
konstatera att de strategiska förvärv vi genomfört under det senaste
året, först Engvall Security i augusti 2019 och Consoden i januari
2020, är ett mycket bra tillskott av kompetens och omsättning inom
segmenten försvar och säkerhet. Det är segment vars efterfrågan
fortsätter att vara stark och där kunderna uttryckligen säger sig
bibehålla planerad aktivitetsnivå. Det är en styrka för C.A.G att vi
är väl kapitaliserade med en god kassa, vilket möjliggör intressanta
förvärvsmöjligheter framöver.

Coronapandemin har satt fokus på beredskapen i samhället både inom
Hälsa, Vård och Omsorg, inom Försvarsmakten och andra samhällsviktiga
myndigheter varav många är kunder till C.A.G. På sikt är min tro att
utvecklingen kan gagna vår verksamhet genom att medvetenheten om
dessa samhällsbärande funktioner behöver ökade investeringar för att
både förbättra effektiviteten och minska sårbarheter.

Bland nya och utökade kundförtroenden vi fick under kvartalet kan
nämnas ett utvidgat avtal med AP7 inom systemutveckling samt uppdrag
för FMV, Försvarsmakten, IVO, Trafikverket, eHälsomyndigheten,
Movestic Liv & Pension, SEB, Veoneer, SKR, MSB, Uppsala Universitet,
Ericsson, Arbetsförmedlingen, Skandia, CGM, Nasdaq, Labex och
Northvolt. Vi tilldelades även ramavtal med Regeringskansliet inom
IT-arkitektur och med SiS, Statens Institutionsstyrelse, rörande
analys och implementering av IT-säkerhet. Dessa är två mindre
ramavtal volymmässigt men de är glädjande bevis på att vår kompetens
och leveransförmåga inom dessa viktiga områden erkänns av
kvalitetsmedvetna kunder.

Vårt spetsbolag inom Hälsa, Vård och Omsorg, C.A.G Mawell, bytte i
mars namn till C.A.G Healthcare. Vi breddar nu erbjudandet med
masterdata, BI och informationsanalys, områden som bygger på bolagets
styrka inom informatik och vårdinformationssystem. Vi ser stora behov
av att öka effektiviteten inom HVO-sektorn med moderna digitala
lösningar. Inte minst visar coronakrisen vilket tryck det blir på
vårdens digitala tjänster när fysisk kontakt ska undvikas och
informationsbehovet mångdubblas. Efterfrågan inom sektorn har varit
nedtryckt under det senaste halvåret men min tro är att den
återkommer och blir ännu starkare på sikt.

Vi fortsätter att kompetensutveckla våra konsulter men det sker nu i
den digitala världen. Ett exempel är C.A.G Senseus som i april höll
utbildning inom DevOps med fokus på testarbete i DevOps-miljö. Vi
aktiverar oss tillsammans genom online-träning som vi annars skulle
ha genomfört fysiskt i grupp. Vi har digitala månadsmöten och
fikastunder så att vi får det där "utbytet vid kaffemaskinen" som är
så viktigt i vardagen. Min tro är att en del av detta kommer vara
vanligare arbetssätt även efter corona och att det ytterligare kommer
att driva på efterfrågan på digitala tjänster.

I april fick vi resultaten från årets medarbetarundersökning, i år
genomförd av Great Place to Work. Glädjande nog tycker hela 92% av
C.A.Gs medarbetare att vi är en mycket bra arbetsplats, ett "Great
Place to Work". Det är ett betyg som ligger snäppet över våra
kollegor inom IT-konsultsektorn vilket vi är stolta och glada över.
Vi fortsätter att varje dag jobba långsiktigt och transparent för att
bli en ännu bättre arbetsgivare och en ännu skarpare leverantör till
våra kunder.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se), 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser[a]penser.se (certifiedadviser@penser.se)

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 28 april kl. 10.30 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management,
systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot
Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för
utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina
kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll.
Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som
implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder
med små som stora projekt - allt från isolerade insatser till att ta
helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på
självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke.
C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan
december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-a-g-group-ab/r/c-a-g-delarsrapport-kvartal-...
https://mb.cision.com/Main/17697/3097376/1237827.pdf
https://mb.cision.com/Public/17697/3097376/a9c71701dec67d2f.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.