Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

C.A.G Group AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod i förtid

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT
LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE
VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Erik Penser Bank AB ("EPB") meddelar att stabiliseringsåtgärder har
utförts i CAG Group ABs (publ) ("C.A.G" eller "Bolaget") aktie på
Nasdaq First North Premier. EPB meddelar vidare att
stabiliseringsperioden avslutas i förtid och att inga ytterligare
stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen
kommer ej att utnyttjas.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet") har EPB möjlighet att, i
egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte
att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i
annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First
North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas
senast 30 kalenderdagar därefter. Handel i C.A.Gs aktie inleddes
onsdagen den 12 december 2018. EPB har dock ingen skyldighet att
genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att
stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan
den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under
inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att
stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris
som fastställts i Erbjudandet.

Vidare har C.A.G utfärdat en option till EPB, vilken kan utnyttjas
helt eller delvis, att teckna 159 000 nyemitterade aktier i Bolaget,
motsvarande högst 15,0 procent av antalet nyemitterade aktier i
Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, 66 SEK
per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med
Erbjudandet. 17 226 av dessa aktier allokerades till investerare före
första dag för handel i C.A.G varefter aktierna kunde användas för
stabiliseringsändamål eller för att täcka eventuell övertilldelning i
samband med Erbjudandet. EPB meddelar nu att samtliga 17 226 aktier
har använts för stabiliseringsändamål och övertilldelningsoptionen
kommer således inte att utnyttjas.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North
Premier enligt nedan. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, telefon:
+46 8 463 80 36.

Stabiliseringsinformation

Emittent: CAG Group AB (publ)

Instrument: Aktier (ISIN SE0011923341)

Erbjudandestorlek* 1 077 226 aktier varav stabilisering utgör högst 17 226 aktier

Erbjudandepris: 66 SEK per aktie

Ticker: CAG

Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

*Erbjudandet uppgick till 1 219 000 aktier varav 159 000 aktier
utgjorde övertilldelningsoption. Erbjudandet tecknades till 1 077 226
aktier varför den tillgängliga stabiliseringen uppgår till 17 226
aktier.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga
ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan
följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har
genomförts under stabiliseringsperioden. Samtliga transaktioner under
stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Premier
och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som
anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner

Datum Antal Snittkurs Högsta Lägsta Handelsplats

2018-12-12 17 226 62,2744 66,00 59,50 Nasdaq First North Premier

2018-12-13 0 -

2018-12-14 0 -

2018-12-17 0 -

2018-12-18 0 -

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen[a]cag.se (asa.landen@cag.se)

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 19 december, kl. 08.45.

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management,
systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot
Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för
utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina
kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll.
Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som
implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder
med små som stora projekt - allt från isolerade insatser till att ta
helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på
självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke.
C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 ("SecuritiesAct") och de får
därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller
omfattas avett undantag från registrering enligt Securities Act samt
i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Det
erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett
prospekt enligt direktiv2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-a-g-group-ab/r/meddelande-om-stabiliseringsa...
https://mb.cision.com/Main/17697/2703567/965595.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.