Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

CAG: ORG TILLVÄXT 8,7% 3 KV, LÄGRE RESULTAT JMF I FJOL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten CAG redovisar intäkter på 134 miljoner kronor (107) för det tredje kvartalet, motsvarande en tillväxt om 24,8 procent varav organisk tillväxt 8,7 procent.

Justerad ebita uppgick till 5,8 miljoner kronor (7,1) och justerat rörelseresultat (ebit) uppgick också till 5,8 (7,1)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 miljoner kronor (5,5).

Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 373 (315) och vid periodens slut till 372 (316)

Resultat efter skatt uppgick till 1,5 miljoner kronor (4,4) och vinst per aktie före utspädning uppgick till 0:22 kronor (0:66).

"Årets tre förvärv har integrerats väl i CAG och bidrar till en starkare strategisk position för framtiden. De återkommande intäkterna ökar från 15 till 20 procent både genom förvärvet av LC24 per 1 juli och genom en fin tillväxt i vår existerande affär inom Drift och Förvaltning", kommenterar vd Åsa Landén Ericsson.

Han pekar på att resultatet under tredje kvartalet alltid är årets svagaste på grund av semesterperioden.

"Att resultatet kommer in svagare än 2020 är vi så klart inte nöjda med. Inom e-handel har CAG Ateles haft utmaningar. En orsak till det är att ett antal projekt är senarelagda på grund av pandeminedstängningarna. Vi förväntar oss dock en successiv återhämtning av resultatet framöver", skriver Åsa Landén Ericsson.

CAG presenterade tidigare på onsdagsmorgonen nya finansiella mål
Författare Direkt-SE