Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Calliditas Therapeutics: Calliditas lämnar in utkast till registreringsdokument för notering av amerikanska depåbevis i USA

Stockholm                                                                                        
                                                   9 Januari 2020

Calliditas Therapeutics AB (publ) ("Calliditas" eller "Bolaget")
meddelar idag att Bolaget har lämnat in ett konfidentiellt utkast
till registreringsdokument enligt Form F-1 till U.S. Securities and
Exchange Commission ("SEC") avseende ett potentiellt erbjudande av så
kallade amerikanska depåbevis i USA, vilka representerar stamaktier i
Calliditas, och en notering av dessa på Nasdaq Stock Market
("Nasdaq") i USA. Antalet amerikanska depåbevis som kan komma att
erbjudas, antalet underliggande stamaktier som kan komma att
emitteras och priset för sådana värdepapper har ännu inte bestämts.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en
hänvisning till ett erbjudande om att köpa några värdepapper. Varje
erbjudande, hänvisning eller erbjudande att köpa, eller sälja
värdepapper kommer att ske i enlighet med registreringskraven i den
vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933
("Securities Act"). Detta offentliggörande sker i enlighet med Regel
135 i Securities Act.

Den 9 januari 2020 beslutade Bolagets styrelse att utreda om det finns
förutsättningar för ett potentiellt erbjudande av värdepapper i
Bolaget i USA. Att Bolaget konfidentiellt lämnat in ett första utkast
till registreringsdokument är ett första steg mot en potentiell
börsnotering i USA vilken, om den genomförs, är tänkt att främja
Bolagets tillgång till den publika kapitalmarknaden i USA. Även om
styrelsen beslutar att gå vidare med den potentiella börsnoteringen i
USA, kan erbjudandet komma att inte genomföras. Den potentiella
börsnoteringen i USA kommer inte att inledas förrän SEC och Nasdaq
slutfört sina respektive granskningsprocesser och erbjudandet är
vidare beroende av marknadsvillkor, efterfrågan från investerare och
aktieägarnas godkännande. Bolagets avsikt är att dess stamaktier
fortsatt ska vara noterade på Nasdaq Stockholm där de nu handlas.

Vissa uttalanden i detta pressmeddelande är "framåtriktade
uttalanden". Dessa framåtriktade uttalanden reflekterar Bolagets
förväntningar eller syn på framtida händelser och det är möjligt att
utfallen som beskrivs i detta pressmeddelande inte kommer att uppnås.
Dessa uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden
avseende fullföljandet av ett potentiellt erbjudande och
börsnoteringen i USA, inklusive tidpunkten för och utgången av SEC:s
och Nasdaqs granskning, villkoren för värdepapperen som kan komma att
säljas vid ett erbjudande, aktieägarnas godkännande därav, tidpunkten
för och förekomsten av ett erbjudande och, om det fullföljs, de
förväntade fördelarna därav. Dessa framåtriktade uttalanden är
föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer, av vilka många
ligger utanför Bolagets kontroll, inklusive marknads- och andra
förhållanden, som kan medföra att det faktiska utfallet väsentligen
avviker från de förväntningar som diskuteras i de framåtriktade
uttalandena.

Varje framåtriktat uttalande är endast aktuellt per dagen det lämnas
och Bolaget är, förutom när det krävs enligt lag, inte skyldigt att
uppdatera eller revidera något framåtriktat uttalande, oavsett om det
beror på ny information, framtida händelser eller i övrigt. Nya
faktorer uppkommer från tid till annan och det är inte möjligt för
Bolaget att förutse alla sådana faktorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas Therapeutics

Epost: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 072-252 10 06

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 070-311 99 60

Denna information är sådan som Calliditas Therapeutics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 9 januari 2020 kl. 17:35.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/calliditas-lamnar-i...
https://mb.cision.com/Main/16574/3005130/1172128.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.