Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-08

Calliditas Therapeutics: Calliditas Therapeutics utser Andrew Udell till VP Commercial, Nordamerika

Stockholm                                                                                        
                           8 januari 2019

Calliditas Therapeutics AB (publ) (NASDAQ Stockholm: CALTX)
("Calliditas") tillkännagav idag utnämningen av Andrew Udell som Vice
President, North America Commercial, med start från 1 februari 2019.
Andrew Udell, med över 20 år av kommersiell ledarskapserfarenhet inom
bioteknik- och läkemedelsindustrin, kommer att ingå i bolagets
ledningsgrupp.

"Andrew har verkligen djup kompetens inom kommersiell planering,
strategiutveckling och implementering, och vi är mycket glada över
att välkomna honom till Calliditas", säger Renée Aguiar-Lucander, VD
för Calliditas Therapeutics. "Hans förmåga att framgångsrikt omvandla
forsknings- och utvecklingsorganisationer till kommersiella
produktbolag kommer att vara en viktig tillgång då vi bygger upp vår
amerikanska kommersiella närvaro före lansering av Nefecon för
IgA-nefropati (IgAN). Patientrekryteringen pågår i vår
beslutsgrundande fas 3-studie med Nefecon, och vi fortsätter att vara
ledande i utvecklingen av ett terapeutiskt alternativ med sjukdoms
modifierande potential för patienter med IgAN, en sjukdom utan någon
godkänd behandling."

Innan han kom till Calliditas hade Andrew Udell positionen som Vice
President, Commercial för Nordamerika hos Neuroderm Ltd., fram till
Mitsubishi Tanabe Pharma förvärv av bolaget för 1,1 miljard USD. Han
har tidigare haft en rad seniora kommersiella och marknadsrelaterade
positioner inom bioteknikindustrin, bland annat hos Intrexon
Corporation som Vice President inom marknadsföring och kommunikation,
och som Vice President för marknadsföring hos Clinical Data Inc. där
han var ansvarig för den amerikanska kommersiella lanseringen av
företagets ledande produkt, Viibryd™, ett nytt antidepressivt
läkemedel.

Under cirka tio år var han verksam i flera ledande roller inom
försäljning och marknadsföring hos Purdue Pharma där han ledde ett
multi disciplinärt team inom kronisk smärtstillande medicinering, med
en försäljning på över 2 miljarder USD. Han fick sin BSc från Lehigh
University och har en MBA från University of Connecticut.

"Som framgår av övertygande, placebokontrollerad kliniska data från
fas 2b har Nefecon potential att adressera ett betydande medicinskt
behov för patienter med IgAN", säger Andrew Udell. "Jag ser fram emot
att arbeta med teamet på Calliditas för att utforma och genomföra en
framgångsrik kommersiell strategi för den amerikanska marknaden för
detta lovande behandlingsalternativ."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 8 januari 2019 kl.07:00.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i
Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i
nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som
inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i
kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och
kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering
optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad
frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett
målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd
för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen
IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon
genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Bolaget är
noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com
för ytterligare information.

Om Nefecon

Nefecon är en potentiell behandling för patienter med IgAN som
riskerar att utveckla njursvikt. Det är en patenterad oral
formulering som frisätter den aktiva substansen budesonid till
målområdet i den nedre delen av tunntarmen (ileum), där de så kallade
Peyer's Patches finns. Det är inom detta område som merparten av de
B-celler som producerar IgA-antikroppar finns. Genom att Nefecon har
en riktad frisättning minskar risken för biverkningar avsevärt
jämfört med systemisk behandling med höga doser av steroider,
samtidigt som man optimerar den effektiva dosnivån av läkemedlet där
det krävs. Budesonid har använts för att behandla patienter med
astma, inflammatorisk tarmsjukdom och allergisk rinit i över 35 år.
Det bryts ned snabbt efter att ha gått in i cirkulationssystemet,
vilket gör den idealisk för läkemedel som Nefecon, eftersom lokal
leverans till sjukdomsvävnad minimerar de systemiska effekterna som
noteras med andra kortikosteroider.

Nefecon har fått särläkemedelsstatus för IgAN av amerikanska Food and
Drug Administration (FDA) och European Medicines Agency (EMA).

Om IgA-nefropati (IgAN)

IgA-nefropati (IgAN), som även är känd som Bergers sjukdom, är den
vanligaste formen av den kroniska, inflammatoriska njursjukdomen
glomerulonefrit i västvärlden. Det är en allvarlig, autoimmun,
progressiv sjukdom som i upp till 50% av populationen leder till
njursvikt inom 10 till 20 år. Uppåt 50 procent av patienterna som
diagnostiserats med IgAN utvecklar sedermera njursvikt (end stage
renal disease, ESRD), ett sjukdomstillstånd som kräver dialys eller
njurtransplantation för överlevnad på grund av otillräcklig
njurfunktion inom 20 år. IgAN klassificeras som en sällsynt sjukdom
(orphan disease) i både USA och EU och drabbar cirka 130 000-150 000
personer i USA och cirka 250 000 personer i Europa. Idag finns det
inga godkända behandlingar för IgAN. Dagens standardbehandling
omfattar i första hand etablerade generiska läkemedel som till
exempel blodtryckssänkare för att lindra symtom, kompletterat med
s.k. off label-användning av systemiska kortikosteroider.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/calliditas-therapeut...
https://mb.cision.com/Main/16574/2713407/973390.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.