Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

Calmark Sweden AB: Calmarks företrädesemission registrerad - omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt uppt...

Calmark Sweden AB:s ("Calmark" eller "Bolaget") har genomfört en
företrädesemission av units om cirka 24,1 MSEK, som avslutades den 29
november 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,6 MSEK,
motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent.
Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag
för handel med BTU är den 3 januari 2020. Avstämningsdag är den 8
januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och
teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna
beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto
den 10 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 2 B kommer att
tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 10 januari 2020.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i
Bolaget till 2 025 838,20 SEK fördelat på 20 258 382 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Teckningsoptioner av serie TO 2 B ger rätt att teckna en B-aktie för
motsvarande 75 procent av volymvägd snittkurs under perioden 12
oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020, dock lägst 4,20 SEK
och maximalt 6,60 SEK. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av
teckningsoptioner av serie TO 2 B kan äga rum under perioden från och
med den 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B som
emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka
med ytterligare högst 245 556,00 SEK genom utgivande av högst 2 455
560 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 2
271 394,20 SEK, fördelat på 22 713 942 aktier.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en
patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar
av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som
består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för
lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras.
Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i
världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade
sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar
på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla
relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien
är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA
B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calmark-sweden-ab/r/calmarks-foretradesemissi...
https://mb.cision.com/Main/17252/2999597/1168343.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.