Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Camanio Care AB: Analyst Group: Aktieanalys på Camanio Care - Via genomfört förvärv erhålls en ny intäktskälla

Camanio Care värderas till ca 30 MSEK på en marknad som står inför en
potentiellt exponentiell tillväxtfas. Om acceptansgraden för ny
robotik och teknologi inom äldrevården ökar finns det goda
möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels
med nya förvärv och produkter. I ett Base scenario prognostiseras
omsättningen öka successivt till 2022. Baserat på en relativvärdering
och diskonteringsmetod, härleds ett teoretiskt fundamentalt nuvärde
per aktie om 3,5 kr.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/camanio-care-q2-18/

Intressant förvärv av VITAL Integration

Camanio Care har under juli 2018 förvärvat VITAL Integration, ett
IoT-bolag inom välfärdsteknologi. Genom förvärvet erhåller Camanio
Care en digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på
särskilda boenden. Med VITAL:s lösningar som en plattform kan Camanio
ta en starkare position på den digitala omsorgsmarknaden i hemmet.
Intressant är att en SaaS-modell kan upprättas, vilket innebära
återkommande intäkter med god marginal.

Åldrande befolkning kräver nya lösningar

Andelen åldrande befolkning i världen är på väg att gå in i en
exponentiell tillväxtfas, där antalet personer över 60 år i världen
prognostiseras att uppgå till 2,1 miljarder 2050. Vid den tidpunkten
uppskattas det motsvara ca 20 % av världens befolkning. För att
adressera problematiken med en åldrande befolkning, och en relativt
mindre andel som kan ta hand om den, har nya robotik- och
tekniklösningar växt fram för att effektivisera och förbättra
äldrevården. Camanio Care har en befintlig produktportfölj som kan
adressera just denna marknadstrend.

Tidig position inför pågående marknadsskifte

Camanio Care har tagit en tidig position i ett potentiellt
strukturellt skifte inom hur äldrevården ser ut. Givet att marknaden
ställer om och acceptansgraden för robotik inom äldrevården ökar, har
Camanio Care möjlighet att kapitalisera på detta. Bolaget har idag
närvaro både i och utanför Sverige, där USA och Kina bedöms vara
viktiga marknader under de kommande åren.

Viktigt med rätt nyckelpersoner

Catharina Borgenstierna (VD) har 20 års erfarenhet av marknadsföring
och försäljning på ledande positioner inom medicinteknik- och
telekombranschen. Pia Engholm, ordförande, har lång erfarenhet av att
ta bolag från start-up till en etablerad verksamhet. Under 2018
anslöt Johanna Rastad till styrelsen, Johanna arbetar idag som
affärsutvecklingschef på Humana och har tidigare haft ledarroller på
Kry och Team Olivia Group.

Risken bedöms främst vara finansiell

Idag är resultatet negativt och försäljningen blygsam. Under Q2-18 var
resultatet -4,7 MSEK, och vid utgången av juni 2018 uppgick kassan
till 1,1 MSEK. Efter Q2-18 har Camanio Care tagit ett kortsiktigt
lån.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Camanio Care.

Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att
framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet
att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget,
framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en
subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de
delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/analyst-group--aktieanalys-p...
http://mb.cision.com/Main/15509/2608005/902677.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.