Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Camanio Care AB: Camanio Care genomför företrädesemission som ett nästa steg i expansionsplanerna

I linje med den nyligen tillkännagivna strategiska tillväxtplanen har
nu styrelsen i Camanio Care fattat beslut om att utföra en utökad
företrädesemission om 5 MSEK, tillsammans med en
överteckningsemission om 2 MSEK. De tillförda medlen kommer användas
för att investera i kommersialisering och expansion av smarta
tjänster för hemmet.

-Vi har stöd av våra nuvarande investerare för att kunna fortsätta med
våra strategiska och finansiella tillväxtplaner. De sammanlagda
investeringarna i bolaget om hittills 60 MSEK har framförallt satsats
inom forskning och utveckling. Med detta kapitaltillskott avser vi
att fortsätta utveckla våra kommersialiseringsaktiviteter. Den
digitala transformationen av vård och omsorg har precis inletts, och
vi har tagit position för att kapitalisera på den marknaden, säger
Catharina Borgenstierna VD Camanio Care AB.

Camanio Cares styrelse har tagit det formella beslutet om att
genomföra en utökad företrädesemission om 5 MSEK. Befintliga större
ägare har avgivit teckningsåtaganden motsvarande 50% av
företrädesemissionen.

Erbjudandet består av en unit-emission om 4 aktier samt en
teckningsoption. Unit-priset är 6,80 SEK, vilket innebär att
teckningskursen i erbjudandet är 1,70 SEK per aktie. För varje en (1)
innehavd aktie i Camanio Care AB per avstämningsdagen den 25 oktober
2018, erhålles en (1) unit-rätt. Det krävs tjugotvå (22) unit-rätter
för att teckna en (1) ny unit. Priset är uträknat på en 20 dagars
volymavvägd genomsnittskurs under den senaste månaden.
Teckningsoptionen som ingår i varje unit är vederlagsfri och har en
löptid om 12 månader.

Vid fulltecknande av denna företrädesemission kommer antalet aktier
öka från 16 674 539 aktier till högst 19 706 271 aktier, vilket
innebär en utspädning på 15%. Vid konvertering av samtliga
teckningsoptioner så blir utspädningen ytterligare ca 4%.
Teckningsperioden är 29 oktober till 19 november 2018.
Företrädesemissionen är beslutad av styrelsen, i enlighet med
bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2018.

Förutom företrädesemissionen om 5 MSEK så har styrelsen beslutat om en
överteckningsemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare,
om upp till 2 MSEK. Överteckningsemissionen syftar till att ge
befintliga aktieägare möjlighet att teckna sitt intresse utöver sin
pro rata-andel.

Innebörden av överteckningsemissionen är att antalet aktier ökar med
ytterligare högst 1 176 470 aktier, till totalt 20 882 741 aktier
exkl. teckningsoptionerna, med en utspädning om ytterligare ca 6%.

Genom detta upplägg av emissionen önskar styrelsen att bjuda in
samtliga befintliga aktieägare som har engagerat sig i bolagets
fortsatta tillväxt. Detta är ett av flera steg i vår långsiktiga
finansieringsplan.

Tidsplan för emissionen:

Sista dag för handel i aktien inklusive unit-rätter: 2018-10-23

Första dag för handel i aktien exklusive unit-rätter: 2018-10-24

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 2018-10-25

Memorandum publiceras på Bolagets hemsida: 2018-10-26

Första teckningsdag: 2018-10-29

Första dag för handel i unit-rätter samt BTU: 2018-10-29

Sista dag för handel i unit-rätter: 2018-11-15

Sista dag för teckning av aktier: 2018-11-19

Sista dag för handel med BTU meddelas via pressmeddelande efter det
att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

De fullständiga villkoren för den undertecknade företrädesemissionen
och överteckningsemissionen kommer finnas tillgängliga i memorandum
per den 26 oktober: https://www.camanio.com/sv/att-investera/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa
lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget
erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik,
hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™,
Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och
digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande
behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.
Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett
dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien,
Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska
länder.

Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på:
www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-genomfor-foretr...
http://mb.cision.com/Main/15509/2648012/928679.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.