Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-08

Camanio Care AB: Camanio Care inleder samarbete med Olivia Rehabilitering - förbättrar måltidssituationen inom vården

Hjälpmedelsföretaget Camanio Care AB (publ) tecknar ett samarbetsavtal
med Olivia Rehabilitering. Samarbetet ger nya möjligheter för Olivia
Rehabilitering att erbjuda en Måltidsprofil inom ramen för sina
rehabiliteringsprogram.

Rätt mat och aktivering hänger ihop och är extra viktigt för personer
som är i behov av rehabilitering. I samarbetet ingår även en utökad
användning av äthjälpmedlet Bestic, som är Camanio Cares innovation
för en större självständighet vid måltider, samt utveckling av andra
tjänster och produkter inom rehabilitering.

Därför erbjuder Olivia Rehabilitering fr.o.m. hösten 2017 en unik
måltidsprofil inom rehabiliteringsprogrammen. Genom det
multidisciplinära teamet skapas en helhetssyn på måltidssituationen.
Teamet består av sjukgymnaster, logoped, arbetsterapeuter och vid
behov så samarbetar vi med dietister utifrån sju olika perspektiv på
måltiden:

· Munhälsa
· Sociala aspekter
· Ergonomi
· Självständighet
· Tilltala alla sinnen
· Planering och genomförande
· Nutrition

Måltidsprofilen har utvecklats i samarbete med Camanio Care AB som
arbetar med äthjälpmedel och kvalitetsmätningsverktyg för
måltidssituationen. Syftet med samarbetet är att skapa en ny standard
som kan komma att förändra synen på hur man skall arbeta kring
måltidssituationen för personer inom rehabilitering. Förhoppningen är
även att personer med risk för undernäring få möjlighet till ett
tvärprofessionellt bemötande och stöd. Undernäring är ett stort
samhällsproblem i Sverige i dag där så många som 65 % av de
hemmaboende äldre löper risk för felnäring[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1).

"Att utveckla vård och omsorg är en av våra viktigaste
samhällsutmaningar. Vi behöver öka värdigheten inom vården och inte
minst när det gäller måltider. Rätt utformad innovativ teknik kan ge
en bättre livssituation för äldre och funktionshindrade. Därför är
det väldigt glädjande att vi nu tar nästa steg mot framtidens vård
och omsorg tillsammans med Olivia Rehabilitering. Nu kan fler bli
delaktiga i en välfärdsutveckling där människa och teknik går hand i
hand", säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

"Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda en måltidsprofil inom
våra rehabiliteringsprogram. Det kommer att hjälpa dem som har
svårigheter i samband med måltiden att få ett helhetsperspektiv på
sin unika situation och hur de kan få en positiv måltidsupplevelse
trots en funktionsnedsättning", säger Petter Fielding, vd Olivia
Rehabilitering

Avtalet löper över fem år och introduktionen av Måltidsprofilen
påbörjas under september 2017.

Undernäring och måltidskvalitet inom omsorgen
Förekomsten av undernäring bland äldre är hög. Siffran på hur hög
förekomsten av undernäring är varierar mellan olika undersökningar, t
ex rapporterar Guyonnet et al (2015) att 5-30% av hemmaboende äldre
är undernärda, vilket ligger väl i linje med andra studier. Man har
också kunnat konstatera att antalet undernärda äldre ökar kraftigt
och förväntas att fortsätta öka. Undernäring bland äldre utgör redan
idag ett stort samhällsproblem, som förväntas att bli ännu större om
inte kraftfulla insatser kan sättas in.[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2)

För att bidra till med lösningar på situationen har Camanio Care bl.a.
utvecklat konceptet Måltidspusslet och ett kvalitetsindex för
måltidssituationen på äldreboenden (MQi - Mealtime Quality Index) som
ger ett konkret kvalitetsverktyg till verksamhetschefer inom
omsorgen. MQi mäter kvaliteten inom måltidssituationen baserat på
forskning, erfarenheter och kvalitetsindikatorer. Indexet ger en unik
möjlighet att få reda på hur verksamhet ligger till kvalitetsmässigt.
Ytterligare en produkt som förbättrar användarens måltid är Bestic -
äthjälpmedlet som tillåter individen att själv styra sitt matintag i
eget tempo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Fielding, VD/Verksamhetschef Olivia Rehabilitering
Telefon: 08-522 509 31
E-post: petter@oliviarehabilitering.se

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Olivia Rehabilitering
Olivia Rehab startades för drygt 30 år sedan och är auktoriserade av
Stockholm läns landsting att bedriva specialiserad rehabilitering
inom områdena - neurologi
(http://www.oliviarehabilitering.se/neurologi.aspx) , lymfödem
(http://www.oliviarehabilitering.se/lymf%C3%B6dem.aspx) och onkologi
(http://www.oliviarehabilitering.se/onkologi.aspx). Vi är belägna i
Danderyd. Vi har i våra lokaler gym, sjukgymnastik, arbetsterapi,
qi-gong och mindfulnessrum. Här arbetar vårt team med sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, rehab instruktör, logoped, kurator, psykolog,
läkare, dietist och sjuksköterska med rehabilitering som du mår bra
av och som ger dig ny styrka, teknik och motivation.

Vi erbjuder speciella program för dig som har MS, Parkinson eller ett
funktionshinder efter en stroke eller en förvärvad hjärnskada. Har du
en ryggmärgsskada eller annat funktionshinder så kan du gå vårt
individuella program där vi jobbar mycket med styrka, kondition och
teknik. Vi utvecklar också ett center för personer med lymfödem och
för dig som har vårdats för en cancersjukdom.

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom
robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på
människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar
kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation,
exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag
huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina,
Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike,
Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida
www.camanio.com.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Enligt en undersökning av
Albert Westergren, professor i Omvårdnad vid Kristianstad Högskola.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Guyonnet et al, 2015; WHO,
2015; Agarwal et al, 2013

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-inleder-samarbe...
http://mb.cision.com/Main/15509/2342801/719904.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.