Du är här

2018-08-24

Camanio Care AB: Camanio Care publicerar delårsrapport januari - juni 2018

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets
hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta
pressmeddelande.

Sammanfattning

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte
annat anges.

1 APRIL - 30 JUNI 2018

· Totala intäkter för perioden uppgick till 2 739 tkr (2 344 tkr)
· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 204 tkr (2 316 tkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -4 562 tkr (-4 008 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 762 tkr (-4 029
tkr)

· Resultat per aktie -0,28 kr (-0,33 kr)
· Eget kapital i koncernen per 30 juni uppgick till 8 106 tkr
(2017-12-31; 15 769 tkr)

· Likvida medel i koncernen per 30 juni uppgick till 1 094 tkr
(2017-12-31; 5 093 tkr). Likviditeten uppgick till 32% (2017-12-31;
99 %)

· Soliditeten uppgår till 40% (2017-12-31; 61%)
· Antal aktier vid periodens utgång var 16 674 539 st (2017-12-31;
15 565 451 st)

1 JANUARI - 30 JUNI 2018

· Totala intäkter för första halvåret uppgick till 5 216 tkr (4 102
tkr)

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 3 135 tkr (3
985 tkr)

· Rörelseresultatet uppgick till -8 308 tkr (-8 014 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 596 tkr (-8 063
tkr)

· Resultat per aktie -0,51 kr (-0,72 kr)
VD har ordet
Camanio är på väg in i en ny fas, det märks tydligt. Välfärdsteknik
står på agendan för många aktörer inom landsting och kommun och i
Almedalen var alla övertygade om att tekniken nu är här.

Genom förvärvet av Vital Integration bygger Camanio nu en stark
digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda
boenden. Vi är oerhört glada och stolta över våra nya medarbetare som
har byggt upp en fantastisk lösning och som med unika kunskaper på
riktigt kan erbjuda vården bra kvalitetstjänster inom digital omsorg.

Hur skall samhället digitaliseras utan en infrastruktur och tillgång
till internet?

Under våra produktinstallationer (i flera olika länder) har vi
upprepade gånger häpnat över att det saknas tillgång till en
internetuppkoppling; vare sig via wifi eller fast kabel. Hur kan det
komma sig att våra äldre inte har tillgång till internet när i
princip alla skolor, caféer, offentliga platser erbjuder
wifi-lösenord till alla besökare? En kommun kan inte heller bygga
sina vårdtjänster på det eventuella internetabonnemanget som en
privat person har tecknat. Hur skall man från offentlig sida kunna
garantera vårdkvalitén om inte kommunen har egen kontroll över
säkerhet, uppkoppling och tillförlitlighet?

Anledningarna till avsaknaden av bra uppkoppling är flera. Genom de
tjänster Vital Integration erbjuder, kan vi numera själva "ta med oss
vårt eget internet och en säker infrastruktur". Det gör en stor
skillnad för oss och för våra kunder. Vi erbjuder internet, men inte
vilket internet som helst, utan ett säkert, redundant internet som
kan få fram viktiga larm och signaler från omsorgsteknik i hemmet
genom flera olika alternativa vägar. Inte dåligt!

Ovanpå en säker infrastruktur ligger en öppen integrationsplattform
där vården, användare eller anhöriga kan koppla till en stor mängd
tjänster och produkter från olika leverantörer. Allt administreras
enkelt via en portal. Supersnyggt!

Vanligast i Sverige idag är att kommunerna övergår från ett analogt
trygghetslarm till ett digitalt trygghetslarm. Trots att detta har
varit ett krav från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sedan 2015
är detta ett stort steg för en kommun. Å andra sidan är steget från
ett digitalt trygghetslarm till en digital omsorgsplattform i hemmet
däremot litet. Därifrån kan man ana hur framtidens digitala
omsorgspalett öppnar sig som ett ekosystem av individanpassade
lösningar.

Med Vitals lösningar som en plattform kan Camanio ta en ännu starkare
position på den Digitala Omsorgsmarknaden i hemmet!

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· 4 april | Camanio Care och BikeAround uppmärksammad i amerikansk
och kanadensisk media

· 9 april | Camanio Care deltar i forskningsprojekt för robotar i
äldrevården

· 10 april | Camanio Care deltar på Aktiespararnas Kvinnokväll
· 18 april | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
· 18 april | Bestic patent beviljat i Kina
· 20 april | Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award 2018
· 23 april | Camanio Care får ny styrelsemedlem
· 18 maj | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
· 21 maj | Camanio Care skriver avtal med Vital Integration
· 30 maj | Camanio Care beviljas varumärkesregistrering för Bestic®
i Kina

· 12 juni | Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Camanio Care tecknar strategiskt samarbetsavtal med OneCo AS för
ökat nordiskt samarbete

· Camanio Care skriver avtal med ny distributör för Bestic i Hong
Kong

· Camanio Care förvärvar Vital Integration
· Themtech Company Ltd blir ny distributör i Thailand för Camanio
Care

· Återbetalning av konvertibler
· Camanio Care expanderar till Dubai i Förenade Arabemiraten
· Camanio Care beviljas patent för Bestic i USA
· Camanio Care skriver samarbetsavtal med Spring Hills Senior
Communities i Florida, USA

· Camanio Care tar ett kortsiktigt lån för att bland annat
finansiera återbetalningen av konvertibler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa
lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget
erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik,
hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™,
Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och
digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande
behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.
Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett
dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien,
Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska
länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida
www.camanio.com

Följ oss gärna på:

(https://www.facebook.com/camaniocare/) (https://www.linkedin.com/company/camanio-care/) (https://www.youtube.com/channel/UCit_Au9Hj-tPoZgddVEkUKQ) (https://twitter.com/CamanioCare)

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-publicerar-dela...
http://mb.cision.com/Main/15509/2599798/896729.pdf
http://mb.cision.com/Public/15509/2599798/995c9b5b2470fc2f.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.