Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Camurus AB: Camurus delårsrapport januari-mars 2016

"Vi är i en stark utvecklingsfas och på god väg att uppfylla alla våra
viktigaste målsättningar för året."

Verksamhetsöversikt första kvartalet 2016

· Patientrekryteringsmålen uppfyllda i två fas 3-studier av CAM2038
mot opiatberoende.

· Fas 2-studie av CAM2038 påbörjad i patienter med kronisk smärta.
· Fas 2-studie av CAM2029 slutförd i patienter med akromegali
respektive neuroendokrina tumörer.

· Fas 1-studie av CAM4071 genomförd i friska frivilliga.
· Klinikförberedande toxikologiska studier inledda för två nya
läkemedelskandidater efter avslutad formulerings-utveckling och
utvärdering.

· Nytt licensavtal tecknat med Rhythm Inc. för långtidsverkande
FluidCrystal® setmelanotid för behandling av genetisk fetma.

Väsentliga händelser perioden slut

· Positiva resultat från fas 2-studie av den opiatblockerande
effekten av CAM2038.

Finansiell översikt första kvartalet 2016

· Nettoomsättningen 20,2 (58,6) MSEK.
· Rörelseresultat -24,9 (13,1) MSEK.
· Resultat efter skatt -19,4 (10,2) MSEK.
· Resultat per aktie -0,52 (0,41) SEK.
· Likvida medel 571,9 (116,4) MSEK.

VDs kommentar
Det nya året har inletts starkt. Vi har utvärderat flera lovande
läkemedelskandidater, påbörjat utvecklingen av vår kommersiella
organisation och på bara tre månader rekryterat fler än 600 patienter
i två pågående fas 3-studier av våra långtidsverkande
buprenorfinprodukter för behandling av opiatberoende.

Våra läkemedelskandidater mot opiatberoende ligger rätt i tiden.
Problemen med beroende och missbruk fortsätter att öka, i synnerhet i
USA, där opiatberoende nått epidemiska proportioner. Problematiken
uppmärksammas och diskuteras dagligen i amerikansk media och bland
ledande politiker och beslutsfattare. Situationen betecknas som
mycket allvarlig och ohållbar ur ett individ- och samhällsperspektiv.
Det råder konsensus kring behovet av att avstigmatisera opiatberoende
och erkänna det som ett kroniskt sjukdomstillstånd som bör behandlas
med bas i vetenskapligt beprövade metoder.

Vår snabba rekrytering av fler än 600 patienter i USA, Europa och
Australien i de två pågående fas 3-studierna av CAM2038 speglar
tydligt behovet av nya och effektiva behandlings-alternativ. Vi ser
med tillförsikt fram emot de första fas 3-resultaten som beräknas
komma under fjärde kvartalet 2016. I sammanhanget är det värt att
notera de mycket positiva resultat som nyligen annonserades från den
avslutade fas 2-studien av den opiatblockerande effekten av CAM2038 i
samarbetet med Braeburn Pharmaceuticals.

CAM2038 som tagits fram för att behandla opiatberoende, utvecklas
också för behandling av kronisk smärta. Under perioden påbörjades en
fas 2-studie, i patienter med kronisk smärta, som beräknas avslutas
under fjärde kvartalet 2016. Vi är övertygade om att CAM2038 har stor
potential inom området, eftersom produkten kan ge smärtlindring
dygnet runt och minimerar riskerna för missbruk, felanvändning och
spridning.

Tillsammans med vår partner Novartis slutförde vi precis en fas
2-studie av CAM2029 i patienter med akromegali respektive
neuroendokrina tumörer. Analys och resultatutvärdering har påbörjats
och beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2016. Samarbetet med
Novartis fortsätter att utvecklas väl, med bland annat pågående
förberedelser inför start av kommande fas 3-studier.

Fas 2-studien av CAM2032 för behandling av prostatacancer har också
avslutats under perioden och resultat från denna väntas under andra
kvartalet.

I den tidiga produktutvecklingen har vi under perioden initierat
dokumenterande toxikologiska studier av två nya läkemedelskandidater
med planerad klinisk studiestart under kvartal fyra 2016.

Parallellt med egna läkemedelsutvecklingsprojekt pågår flera
samarbetsprojekt med internationella läkemedels- och biotechbolag.
Under perioden tecknades till exempel ett nytt licensavtal med det
amerikanska biotechbolaget Rhythm kring användningen av
FluidCrystal®-teknologin för utveckling av en långtidsverkande
setmelanotid. Samarbetet avser en formulering för dosering en gång i
veckan för behandling av genetiskt betingad fetma. Kort efter att
avtalet kommit på plats fick Rhythm "Breakthrough Therapy"-status
beviljat för sitt setmelanotidprojekt av amerikanska FDA.

Vi är i en stark utvecklingsfas och på god väg att uppfylla alla våra
viktigaste målsättningar för året:

1. Genomföra det registreringsgrundande kliniska programmet för
CAM2038 mot av opiatberoende.

2. Inleda etableringen av en egen kommersiell organisation i Europa
inför ett kommande marknadsgodkännande för CAM2038.

3. Påbörja registreringsgrundande studier av CAM2038 för behandling
av kronisk smärta.

4. Slutföra förberedelser av fas 3-studier av CAM2029.
5. Expandera vår utvecklingsportfölj med nytt projekt i klinisk
utveckling.

Jag ser fram emot ett spännande och produktivt första år som noterat
bolag, med fortsatt betydande värdetillväxt i vår verksamhet och
utvecklingsportfölj.

Fredrik Tiberg

Vd och koncernchef

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 maj 2016 kl. 07.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camurus-ab/r/camurus-delarsrapport-januari-mar...
http://mb.cision.com/Main/13456/2010386/516534.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.