Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Camurus AB: Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar positiva resultat från en fas 2-studie av CAM2038 i opiatberoende patienter

Lund, Sverige och Princeton, New Jersey - 11 maj 2016 - Camurus och
Braeburn Pharmaceuticals meddelar idag positiva resultat från en
registreringsgrundande fas 2-studie av den opiatblockerande effekten
av CAM2038 vid upprepade randomiserade injektioner av antingen
hydromorfon eller placebo i patienter med aktivt opiat-beroende.

Ett huvudmål vid läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende är
att eliminera eller reducera missbruket av otillåtna opiater i form
av smärtstillande läkemedel eller heroin. Resultatet från den
aktuella fas 2-studien visar att CAM2038 effektivt blockerar den
subjektiva effekten av injicerat hydromorfon.

- Studieresultaten visar att CAM2038 ger både snabb och varaktig
blockad av den upplevda positiva effekten av opiater och därmed ett
skydd mot fortsatt missbruk, säger Fredrik Tiberg, vd och
forskningschef, Camurus. Studien bekräftar också valet av doser i
våra pågående fas 3-studier samt potentialen för CAM2038 som en
framtida medicinering för opiatberoende i alla behandlingsfaser, från
initiering och stabilisering till behandling över lång tid.

Den primära studiemålsättningen uppfylldes för de båda utvärderade
doserna av CAM2038, där de upplevda effekterna av injicerad
hydromorfon och placebo skattades av studiedeltagarna. Studien
bekräftade också att CAM2038 tolererades väl.

- De positiva resultaten från den kliniska studien bekräftar att
CAM2038 kommer att kunna erbjuda en effektiv behandling av
opiatberoende vid godkännande, säger Behshad Sheldon, vd för Braeburn
Pharmaceuticals. Det behövs nya innovativa behandlingar för att lösa
den pågående krisen med eskalerande opiatberoende i USA. Vi är nu ett
steg närmare att kunna erbjuda patienter och läkare en ny behandling
för denna svåra och kroniska sjukdom.

- Studien visar att veckodoseringar av CAM2038 ger en signifikant och
effektiv blockering av opiateffekter, vilket är en viktig egenskap
för läkemedel mot opiatberoende. CAM2038 har potential att förändra
sättet vi behandlar patienter, säger dr Sharon Walsh vid University
of Kentucky. Tack vare den långtidsverkande effekten kan CAM2038
minska bördan för både patienter och behandlande läkare, öka
tillgängligheten för behandling och eliminera problem med olaglig
spridning av buprenorfin.

- Vi är tacksamma över att ha fått vara med bidra till utvecklingen av
CAM2038, som vi hoppas kommer att utgöra ett effektivt och säkert
framtida behandlingsalternativ. Med sin enkla produktdesign och
doseringsflexibilitet har produkterna möjlighet att väsentligen
förbättra behandlingen av patienter med opiatberoende, säger dr
Sandra D. Comer vid Columbia University, New York.

Om fas 2-studien
Fas 2-studien var en randomiserad, dubbelblind studie på inlagda
patienter på tre kliniker i USA. Studien var utformad för att studera
CAM2038:s förmåga att blockera subjektiva effekter av det injicerade
opiatläkemedlet hydromorfon i patienter med genomsnittligt till svårt
opiatberoende. Efter att ha ingått i studien randomiserades
patienterna till olika doser av CAM2038, veckodosering. Efter
dosering vid två tillfällen utfördes vid olika tider totalt fyra
randomiserade provokationer med hydromorfon- respektive placebodoser
där subjektiva opiateffekter utvärderades, bland annat i form av
upplevd positiv drogeffekt. Ytterligare studieinformation finns
tillgänglig på www.clinicaltrials.gov.

Om CAM2038
Läkemedelskandidaten CAM2038 omfattar två långtidsverkande produkter
för behandling av opiatberoende med buprenorfin, som doseras
subkutant en gång i veckan eller en gång i månaden. Båda produkterna
utvecklas i olika doser för att kunna användas under samtliga
behandlingsfaser, från initiering till långvarig
underhållsbehandling. Produkterna är ämnade att administreras av
sjukvårdspersonal, vilket ska minimera risken för olaglig spridning,
missbruk, felanvändning och oavsiktlig exponering av minderåriga och
barn. Säkerhet, tolerans, samt farmakokinetiska och farmakodynamiska
egenskaper hos CAM2038 har med goda resultat hittills utvärderats i
tre kliniska fas 1- och 2-studier med sammanlagt 176 individer.
Ytterligare fyra kliniska studier av produkterna, inklusive två fas
-3 studier, pågår för närvarande. CAM2038 utvecklas även för
behandling av kronisk smärta där den effektiva smärtlindringen av
buprenorfin kombineras med långtidsfrisättning genom FluidCrystal®
injektionsdepå.

Om Braeburn Pharmaceuticals
Braeburn Pharmaceuticals, som ägs av investmentföretaget Apple Tree
Partners, utvecklar tablettfria behandlingar med inriktning på
neurologiska och psykiska sjukdomar. Braeburn Pharmaceuticals
utvecklingsportfölj utgörs av långtidsverkande implantat och
injektionsprodukter för allvarliga neurologiska och psykiatriska
tillstånd, såsom opiatberoende, smärta och schizofreni. Bland
läkemedelskandidaterna finns Probuphine® (ett sexmånaders
buprenorfin-implantat för behandling av opiatberoende), CAM2038
(subkutana vecko- och månadsinjektioner av buprenorfin för behandling
av opiatberoende och smärta), ett sexmånaders risperidon-implantat
för behandling av schizofreni, samt en ny substans (ATI-9242) för
behandling av schizofreni. För mer information, se
www.braeburnpharmaceuticals.com.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa
läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna
baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den
kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av
cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i
egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.
Bolagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet
"CAMX". För mer information, se www.camurus.se.

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus
Tel: 046 286 46 92
ir@camurus.com

Sherry Feldberg
MSLGROUP Boston
+1 781 684 0770
braeburnpharma@mslgroup.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 maj 2016 kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camurus-ab/r/camurus-och-braeburn-pharmaceutic...
http://mb.cision.com/Main/13456/2006528/514016.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.