Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-13

CAMURUS:LANSERING AV BUVIDAL I FOKUS PÅ KAP DAG -SAMMANFATTNING

Det forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus höll på tisdagen 11 december
sin kapitalmarknadsdag i samarbete med Financial Hearings. Evenemanget ägde
rum bara veckor efter att läkemedlet Buvidal godkänts för försäljning i både
EU och Australien, och det var också den kommande lanseringen av läkemedlet
som stod i fokus under dagens presentationer.

Kapitalmarknadsdagens presentationer kan nås via länk:

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018

Sammanfattning med utdrag från föredragen följer nedan.

Fredrik Tiberg, VD på Camurus

Fredrik Tiberg inleder kapitalmarknadsdagen med att tala om Buvidals
godkännande i Australien och EU. Han poängterar att bolaget står inför ett
fokusskifte från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till att vara ett
aktivt kommersiellt bolag.

Sett till marknadspotentialen belyser han den eskalerande opiatkrisen och en
otillfredsställd efterfrågan på medicin, men meddelar också att han inte
kommer ge några finansiella prognoser än. Han lyfter dock fram en
undersökning från GlobalData där marknaden för opiatberoende beräknas nå ett
värde på 4,8 miljarder dollar år 2027, varav injektionsbehandlingar kommer
att ligga på 3,4 miljarder. Baserat på denna prognos ser Camurus möjligheten
att behandla över 100 000 patienter i USA år 2027 och distribuera Buvidal
till ett värde av 1,4 miljarder dollar samma år. (0:17:28)

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018?seek=1048&end=1214

Marknadsperspektivet

Richard Jamesson, marknadschef på Camurus

Camurus står inför en bred lansering av Buvidal under inledningen av 2019,
vilket marknadschefen Richard Jamesson berättar mer om. Han beskriver även
marknadsförutsättningarna och hur behandlingen ser ut i dag.

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018?seek=2710&end=2928

Vidare berättar Richard Jamesson om lanseringen som planeras göras i fyra
steg. Första steget blir att lansera Buvidal i Australien, Storbritannien,
Norden och Tyskland, vilket inkluderar 310 000 patienter eller 45 procent av
marknaderna EU/Australien. Den första leveransen är nu på väg till
Storbritannien, säger Richard Jamesson. (0:59:20)

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018?seek=3560&end=3652

Marknadspotentialen för Buvidal i Australien och Europa uppskattar Richard
Jamesson till 200-300 miljoner euro. Detta baserar han på en "konservativt"
estimerad marknadsandel på 20-30 procent av en marknad bestående av 740 000
adresserade patienter. I prognosen uppskattas behandlingen pågå under 180
dagar.

Den amerikanska marknaden - potential för Buvidal

Mike Derkacz, VD på Braeburn

Kapitalmarknadsdagen gästades även av Mike Derkacz, VD på amerikanska partnern
Braeburn Pharmaceuticals, som berättar att drogöverdoser är den enskilt
största dödsorsaken för amerikaner under 50 år, och innebär en enorm
belastning på det amerikanska sjukvårdssystemet.

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018?seek=3913&end=3994

Röster från forskningen

Programmet övergår sedan till att handla om Camurus forskningsportfölj, med
inbjudna gäster som varit delaktiga i forskningen. Dessa presentationer bör
ses i sin helhet.

Diego Ferone, professor vid University of Genua

Professor Diego Ferone från universitetet i Genua medverkar och talar om
forskning som bedrivits kring den endokrina sjukdomen akromegali och
substansen CAM2029. Sjukdomen beror på förhöjd mängd tillväxthormon i blodet
och yttrar sig i onormal kroppslig tillväxt. Orsaken kan vara en tumör.

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018?seek=6132&end=8399

James R. Seibold MD, Scleroderma Reasearch Consultants

James Seibold från Scleroderma Resarch Consultants berättar om sjukdomen
Pulmonell Arteriell Hypertension och läkemedlet CAM2043. Sjukdomen innebär
att lungornas blodkärl blir för trånga, vilket leder till att blodtrycket i
lungorna blir för högt. Det påverkar i sin tur hjärtat som tvingas arbeta
hårdare, med risk för skada på sikt.

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018?seek=8407&end=9504

Avslutande ord från Fredrik Tiberg

Företaget räknar med att lansera Buvidal i EU och Australien med start under
första kvartalet 2019 och planerar en lansering av CAM2038 i USA. Bolaget
planerar även att inleda steg två av lanseringen av Buvidal, vilket innebär
exponering mot Italien, Spanien, Frankrike och Israel under andra halvåret.
Dessa marknader utgörs av nära 300.000 patienter.

"Vårt arbete baseras på vår dedikation till att utveckla behandling för svåra
och kroniska sjukdomar", säger Fredrik Tiberg.

Fredrik Tiberg får frågan om finansieringen av pågående projekt och ger sin
syn på detta och bolagets prioriteringar.

https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018?seek=9932&end=9978

Sammanfattningen har gjorts i samarbete mellan Financial Hearings och
Nyhetsbyrån Direkt. Syftet är att öka tillgängligheten till informationen.
Bearbetningen görs mot ersättning av en separat redaktion inom Nyhetsbyrån
Direkt, frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
BF2

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.