Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-12

Cancerfonden: Utbildningsinitiativ och nya forskartjänster stärker svensk cancerforskning

Cancerfonden har beslutat vilka forskare som får sina tjänster
finansierade av Cancerfonden. Elva forskartjänster finansieras i upp
till sex år. Förutom de nya forskartjänsterna introducerar
Cancerfonden ett nytt utbildningsinitiativ - Forskarskolor.

Med elva nya forskartjänster är det totalt 53 forskare som i år har
sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Forskarna befinner sig i
olika steg i karriären och kan tack vare finansieringen fördjupa sig
inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Nya
forskartjänster 2014:

· Klinisk cancerforskartjänst: Anna Martling tilldelas en sexårig
klinisk forskartjänst på halvtid. Den andra delen av arbetstiden ska
gå till kliniskt arbete. Anna Martling kartlägger i sin forskning
bland annat riskfaktorer för ändtarmscancer samt förbättrad
diagnostik och behandling för att öka möjligheten till bot.

· Senior Investigator Award: Tilldelas forskarna Pernilla Wikström
och Jonas Nilsson, vid Umeå universitet respektive Sahlgrenska Cancer
Center vid Göteborgs universitet. Pernilla Wikström vill i sin
forskning förstå varför prostata cancer ibland blir aggressiv och
vilken behandling som är bäst lämpad för varje patient. Jonas Nilsson
söker med hjälp av musmodeller effektivare behandling för
hudcancerformen malignt melanom. Tjänsterna finansieras i sex år.

· Young Investigator Award: Tilldelas i år tre forskare. En av dem,
Fredrik Swartling vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, studerar
medulloblastom, den vanligaste formen av hjärntumör hos barn. Han
studerar hur denna form av hjärntumör uppstår och hur den kan
behandlas. Tjänsterna finansieras i sex år.

· Postdoktortjänster: Fem tjänster går till unga forskare som har
disputerat för högst fyra år sedan. En av dem som får en
postdoktortjänst på tre år är Alexander Pietras vid Lunds
universitet. Han forskar på glioblastoma multiforme som är den mest
aggressiva formen av hjärntumören gliom.

- Konkurrensen om Cancerfondens forskartjänster var stor, och det är
glädjande att få ett sådant styrkebesked från svensk cancerforskning
- från både unga lovande och mer etablerade forskare, säger professor
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens Forskarskolor
Cancerfondens Forskarskolor är en forskarutbildning med speciell
inriktning på cancerområdet.

- Målsättningen med våra Forskarskolor är att få doktorander och
blivande forskare att bli ännu bättre förberedda på att bidra till
framtidens cancerforskning, säger Klas Kärre och fortsätter:

- Det är just för att säkerställa att vi kan upprätthålla den höga
kvalitet i forskningen som vi har i dag som vi investerar i
Forskarskolor.

Ett antal kurser under en doktorandutbildning är obligatoriska, med
syfte att ge en allmän vetenskaplig baskompetens för forskning.
Cancerfonden kommer nu tillsammans med en rad universitet satsa på en
utbildning där ett antal tilläggskurser riktar sig enbart till
blivande cancerforskare. Varje forskarskola förutsätter nära
samarbete mellan medverkande lärosäten, och deltagarna kommer att få
möjlighet att tidigt bygga ett starkt nätverk med andra kliniska och
grundvetenskapliga forskare inom cancerområdet.

- Ett ökat samarbete brukar resultera i bättre forskningsresultat, då
idéer och koncept korsbefruktar varandra, säger Klas Kärre och
fortsätter:

- Dessutom kommer framtidens forskning i allt högre grad baseras på
samarbeten där många olika metoder och data kombineras.

Fem universitet kommer att erbjuda Forskarskolor inom ramen för två
samarbeten: Nationella Forskarskolan för Klinisk Forskning, där
Karolinska Institutet Solna och Uppsala och Linköpings universitet
samarbetar, samt Cancer Research South, där Göteborgs och Lunds
universitet ingår.

På cancerfonden.se publiceras alla forskartjänster samt information om
Forskarskolorna.

Cancerfondens styrelse har för år 2014 avsatt 415 miljoner kronor till
svensk cancerforskning, det är en ökning med 14 miljoner kronor sedan
föregående år. 33 av dessa miljoner går till forskningstjänster och
forskarmånader. Under de drygt 60 år som Cancerfonden funnits har
drygt åtta miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning.

Lars-Gunnar Ericson, PR-och pressansvarig, 08-677 10 38 alt.
lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Petra Rosén, Pressekreterare, 08-677 10 43 alt.
petra.rosen@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar
organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och
påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation
utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och
gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är den enskilt
största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar
vi cirka 450 forskningsprojekt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cancerfonden/r/utbildningsinitiativ-och-nya-fo...
http://mb.cision.com/Main/3438/9550064/219563.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.