Du är här

2017-11-29

Cantargia AB: Analysguiden: Cantargia styr in i klinik

Start av kliniska studier för in Cantargia i ett nytt spännande skede.
En omfattande finansiering och relativt låg risk i den inledande fas
I-delen ger stöd för en fortsatt uppvärdering under det kommande
året.

Cantargia tar nu klivet in i kliniska prövningar (fas I/IIa) med
antikroppsbehandlingen CAN04. I ett första steg ska säkerhet och
rekommenderad dos i människa utvärderas. Goda prekliniska resultat
ger tillförsikt inför dessa prövningar. Bolaget utvecklar
behandlingar för svårbehandlade cancersjukdomar som lung- och
bukspottkörtelcancer och leukemi. CAN04 är målstyrd mot IL1RAP, ett
protein som är överrepresenterat i tumörer i dessa cancersjukdomar.

Bolaget genomför för närvarande en omfattande finansiering om 232
miljoner kronor, varav 101 miljoner via en riktad emission till
huvudsakligen institutionella ägare. Resten är en företrädesemission
till samma villkor (teckningskurs 6,8 kronor per aktie).

En framgångsrik finansiering ger bolaget muskler att slutföra hela fas
I/IIa-studien och minskar tydligt finansiell risk. Cantargia avser
att ansöka om en notering på huvudlistan under 2018.

CANO4 har en dubbel verkningsmekanism: Dels dämpas tumörfrämjande
inflammation, dels stimuleras immunförsvaret att attackera tumörer.
Egna och oberoende forskningsresultat ger stöd åt dessa
verkningsmekanismer. Kombinerat med hittills observerade milda
biverkningar talar det för synergier med dagens standardbehandlingar,
eller med nya immunonkologiska terapier. Genom att välja ut patienter
med tumörer som uppvisar IL1RAP avser Cantargia stärka
förutsättningarna för framgång i kliniska studier.

Vi bedömer att bolaget är lågt värderat jämfört med andra liknande
bolag på nordiska börser. Skillnaden bör minska om den kliniska
utvecklingen fortskrider. Baserat på riskjusterade projektvärden
beräknar vi ett motiverat värde på 11,2 kronor efter genomförd
emission. På cirka ett års sikt ser vi en möjlig miljardvärdering, om
den pågående fas I-studien blir framgångsrik. Vi rekommenderar att
Teckna.

Läs hela analysen på Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/cantargia-styr-i-klinik).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(http://www.analsyguiden.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/analysguiden-cantargia-styr-in-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.