Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Cantargia AB: Cantargia avancerar utvecklingen av antikroppen CAN04 efter positivt pre-IND möte

Cantargia AB meddelade idag att pre-IND mötet med amerikanska
läkemedelsverket, FDA, kring den kliniska utvecklingen av antikroppen
CAN04, har genomförts. Syftet med mötet var att diskutera den
nuvarande informationen kring CAN04, inklusive data från den första
fas I studien i människa, och ett förslag på en ny fas I klinisk
studie med CAN04 i kombination med en s.k. immune checkpoint
inhibitor under en US IND. Som ett resultat av mötet kommer Cantargia
avancera utvecklingen av CAN04 och ansöka om US IND runt nyår.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel riktade mot
interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04
binder IL1RAP med hög affinitet och motverkar cancer både genom ADCC
och blockering av IL-1 signalering. CAN04 studeras för närvarande i
en öppen tre-armad fas I/IIa klinisk prövning i Europa, CANFOUR. Där
undersöks CAN04 kombinationsterapi med två vanliga cellgiftsregimer i
patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer eller
bukspottkörtelcancer som inte tidigare behandlats med cellgifter samt
monoterapi i patienter med långt framskriden cancer (NCT03267316,
www.clinicaltrials.gov).

Cantargia expanderar nu den kliniska utvecklingen genom att undersöka
CAN04 i kombination med en s.k. immune checkpoint inhibitor. Studien
planeras att genomföras på framstående kliniska center i USA.
Huvudprövare för studien kommer bli Prof. Roger Cohen vid University
of Pennsylvania. Syftet med studien är primärt att undersöka
säkerheten av kombinationen CAN04 och en s.k. immune checkpoint
inhibitor i patienter med IL1RAP-uttryckande cancerformer såsom
icke-småcellig lungcancer, huvud-halscancer samt blåscancer.
Patienterna i studien kan inkluderas om de gått i progression på
tidigare PD1/PDL-1 antikroppsbaserade behandlingar. Upp till 18
patienter kommer initialt rekryteras. Utöver säkerhet, kommer även
explorativa biomarkörer och effekter studeras. Studieprotokollet
färdigställs för en planerad IND-ansökan i januari 2020.

"CAN04 är riktad mot en ny målmolekyl och har immunologiska
antitumör-aktiviteter som kan vara synergistiska med immune
checkpoint inhibitors. Det här är en viktig studie I våra
ansträngningar att skapa ytterligare effektiva terapeutiska
möjligheter för cancerpatienter som inte längre svarar på existerande
godkända immunterapier", säger Prof. Roger Cohen som kommer vara
studiens huvudprövare vid Abramson Cancer Center at the University of
Pennsylvania.

"Baserat på det positiva utfallet av pre-IND mötet, är vi redo för
nästa steg i utvecklingen av CAN04. Att generera data kring CAN04 i
kombination med immunterapi är en viktig del av våra strategier",
säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl.13.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-avancerar-utveckling...
https://mb.cision.com/Main/7470/2962648/1142115.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.