Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

Cantargia AB: Cantargia har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Cantargia AB:s (publ)
("Cantargia" eller "Bolaget") aktier upptas till handel på Nasdaq
Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga
villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras
av Finansinspektionen.

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat
kortnamn (CANTA) och ISIN-kod (SE0006371126). Inga nya aktier kommer
att emitteras i samband med listbytet. Aktieägare i Cantargia behöver
inte vidta några åtgärder i samband med avnoteringen från Nasdaq
First North Premier eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till 24
september 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholms
huvudmarknad är planerad till 25 september 2018.

Cantargia har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till
handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.
Prospektet avses att offentliggöras i god tid före första dag för
handel på huvudmarknaden.

"En notering på huvudlistan har varit ett viktigt mål för Cantargia
under 2018. Vi är glada över att avslutat det här projektet och ser
framemot flytten till en reglerad marknad", säger Göran Forsberg, VD
på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 september 2018 kl.18.00 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP,
studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
(nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s
funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda
tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet
att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av
autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker:
CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-har-godkants-for-note...
http://mb.cision.com/Main/7470/2617821/908841.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.