Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Cantargia AB: Cantargia meddelar nya prekliniska resultat som genomgående visar positiva effekter när antikroppen CAN04 k...

Cantargia AB meddelar idag nya prekliniska resultat kring antikroppen
CAN04 (nidanilimab) i kombination med platinumbaserade cellgifter.
Cantargia har tidigare rapporterat synergistiska antitumöreffekter
mellan platinum-substansen cisplatin och CAN04. De nya prekliniska
resultaten visar synergistiska antitumöreffekter in vivo även när
CAN04 kombineras med carboplatin eller oxaliplatin, samt när CAN04
kombineras med cisplatin och gemcitabin samtidigt. I samtliga dessa
system motverkade även CAN04 cellgifts-inducerad toxicitet. CAN04
kombineras för närvarande med cisplatin och gemcitabin i en klinisk
fas IIa studie i icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1
receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 undersöks i
kombination med två olika cellgiftsregimer i en fas IIa klinisk
studie (CANFOUR) i patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer
(www.clinicaltrials.gov). Cantargia presenterade positiva effekter i
prekliniska studier under 2018 kring CAN04 och cellgiftet cisplatin.

Cisplatin används ofta i combination med andra cellgifter såsom
gemcitabin. I den pågåendefas IIa kliniska studien, kombineras CAN04
med cisplatin och gemcitabin i NSCLC-patienter med avancerad sjukdom
som inte tidigare behandlats med cellgifter. I den nya prekliniska
studien, så ökade CAN04 effekten av den här kombinationen och
motverkade samtidigt deras toxicitiet. Effekterna studerades i en
NSCLC-modell i möss med ett defekt immunförsvar.

Cisplatin tillhör en familj av platinumbaserade cancerbehandlingar
vilka också inkluderar carboplatin och oxaliplatin. Sammantaget så
används dessa behandlingar i ett stort antal solida tumörformer. I
den nya studien har nu synergisitiska antitumöreffekter dokumenterats
genom att kombinera CAN04 med carboplatin eller oxaliplatin. Studien
utfördes i musbaserade in vivo modeller av cancer och CAN04
motverkade även toxicitet från cellgifterna.

Resulten från dessa prekliniska studier planeras att presenteras på
vetenskapliga konferenser under 2019.

"Platinumbaserade cellgifter är en hörnsten vid cancerbehandling. Vi
är entusiastiska över CAN04's positiva effekter som resulterar i en
synergistisk ökning av effekten av platinumbaserade cellgifter
samtidigt som toxiciteten minskas. En sådan kombinationen studeras i
patienter med NSCLC och resultaten förväntas I början på 2020", säger
Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-meddelar-nya-preklin...
https://mb.cision.com/Main/7470/2812479/1044260.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.