Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Cantargia AB: Cantargia och BioWa utökar samarbetet kring Potelligent®

Lund, Sverige och Princeton, NJ, USA, 23 augusti, 2019 --- Cantargia
AB (publ) och BioWa Inc. har ingått ett avtal avseende en utökad
licens för användningen av BioWas patentskyddade teknologi
POTELLIGENT® för produktion av Cantargias läkemededelskandidat CAN04,
vilket ger Cantargia bredare rättigheter att använda licensen. Sedan
det ursprungliga avtalet för användningen av POTELLIGENT® teknologin
ingicks 2015 har Cantargia avancerat sitt läkemedelsprojekt och CAN04
befinner sig nu i fas IIa klinisk utveckling för icke-småcellig
lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC).

Cantargia utvecklar läkemedel baserade på antikroppar mot målmolekylen
interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Med hjälp av
POTELLIGENT® teknologin genereras antikroppar med högre
antitumöraktivitet s.k. Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity
(ADCC). Läkemedelskandidaten CAN04 binder till IL1RAP med hög
affinitet och verkar både genom ADCC och genom blockering av
interleukin 1 signalering. CAN04 produceras med hjälp av en Chinese
Hamster Ovary (CHO) cellinje som utvecklats av BioWa med hjälp av
POTELLIGENT® teknologin. Genom den bredare licensen kan Cantargia
själva utveckla nya CHO cellinjer med hjälp av POTELLIGENT®
teknologin och även kommersialisera CAN04 som producerats med den nya
typen av CHO cellinjer.

Samtidigt som CAN04 genomgår fas IIa klinisk utveckling, tas nästa
steg under utvecklingen av produktionsprocessen för CAN04 med syfte
att ytterligare reducera produktionskostnaderna med hjälp av olika
processoptimeringar och uppskalning av produktionsprocessen, och
genom att Cantargia och BioWa enats om att bredda licensen skapas
ännu fler möjligheter.

"Vi är oerhört nöjda med vårt samarbete med BioWa och den utökade
licensen är ett logiskt steg i utvecklingen av vår långsiktiga
relation. Givet de framsteg som gjorts med CAN04, är optimering av
produktionsprocessen för att sänka kostnaderna en del av
utvecklingsplanen för CAN04", säger Cantargias VD Göran Forsberg.

"Vi är övertygade om att det bredare licensavtalet kommer att ge
ytterligare fördelar till det redan framgångsrika samarbetet mellan
Cantargia och BioWa", säger Takeshi Masuda, VD för BioWa. "Vi är
mycket nöjda med att det här utvidgade avtalet kan stödja det
innovativa programmet i framtiden".

För ytterligare information, kontakta,

Cantargia:

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

BioWa:

Shintaro Hasegawa, Director, Business Development
Telefon: +1 609 580 7340
E-post: hasegawa.shintaro@biowa.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2019 kl 8.30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

Om BioWa

BioWa är ett helägt dotterbolag till Kyowa Kirin Co., Ltd. (Kyowa
Kirin), ett ledande japanskt läkemedelsföretag. BioWa innehar en
exklusiv, global licens till teknikplattformen POTELLIGENT® med vars
hjälp man skapar unika antikroppar med förbättrad ADCC (Antibody
Dependent Cellular Cytotoxicity) och COMPLEGENT® för förbättrad CDC
(Complement Dependent Cytotoxity). BioWa ger licensenstagare tillgång
till POTELLIGENT® och COMPLEGENT® för att utnyttja det maximala
värdet av dessa teknologier. Tillsammans med Kyowa Kirin, är BioWa
starkt engagerad i att erbjuda monoklonala antikroppar med ökad
ADCC/CDC i kampen mot cancer och andra livshotande och allvarliga
sjukdomar.

Om teknikplattformen POTELLIGENT®

POTELLIGENT® förbättrar potens och effektivitet hos terapeutiska
antikroppar genom förbättrad ADCC (Antibody Dependent Cellular
Cytotoxicity), vilken är en av de viktigaste verkningsmekanismerna
för terapeutiska antikroppar. POTELLIGENT®-teknologin reducerar
mängden fukos i antikroppens kolhydratstruktur genom användande av
ett produktionssystem som består av en CHO-cellinje vilken saknar
fukosyltransferas. Forskning har visat att POTELLIGENT® dramatiskt
ökar ADCC-aktiviteten hos antikroppar i in vitro-försök och
signifikant ökar potens och effektivitet hos antikroppar in vivo.
Flera antikroppar producerade med POTELLIGENT® studeras i kliniska
prövningar och en allt större mängd resultat bevisar den kliniska
fördelen med den här teknologin.

Idag används POTELLIGENT® teknologin under utvecklingen och
kommersialisering av produkter i Japan, USA och Europa, bland annat
för behandling av perifer T-cellslymfom, T-cells lymfom hos vuxna och
svår eosinofil astma.

POTELLIGENT® och COMPLEGENT® är varumärken registrerade av Kyowa Kirin
Co., Ltd.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-och-biowa-utokar-sam...
https://mb.cision.com/Main/7470/2886687/1094036.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.