Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-20

Cantargia AB: Cantargia presenterade positiva kliniska fas I-data av läkemedelskandidaten CAN04 vid ESMO

· Antikroppen CAN04 tolererades väl och 6 mg/kg är en säker dos
· Effekt på biomarkörer och 5 av 13 utvärderbara patienter uppnådde
stabil sjukdom

· 10 mg/kg undersöks före start av fas IIa-delen av studien under Q4
2018

Cantargia AB (publ) presenterade idag interimsresultat från sin
kliniska fas I/II-studie CANFOUR med läkemedelskandidaten CAN04
(nidanilimab) vid en Poster Presentation på ESMO-kongressen 2018 i
München. Data som presenterades baseras på 16 patienter med avancerad
cancer som behandlats med veckovisa infusioner mellan 1 mg/kg och 6
mg/kg.

Posterpresentationen - med titeln A first-in-class, first-in-human
phase I/IIa trial of CAN04, targeting Interleukin-1 Receptor
Accessory Protein (IL1RAP), in patients with solid tumors - gavs av
professor Ahmad Awada, som är kliniskt huvudansvarig för studien.
Professor Awada är verksam vid Institut Jules Bordet, Université
Libre de Bruxelles, Bryssel. Postern finns tillgänglig på Cantargias
hemsida, www.cantargia.com .

Presentationen innehöll data från avstämningsdagen den 5 oktober 2018
på 16 kraftigt förbehandlade patienter med avancerad kolorektal
cancer (9), icke-småcellig lungcancer (NSCLC) (3) eller
bukspottkörtelcancer (4) som behandlats med veckovisa infusioner i
stigande dosnivåer från 1 mg/kg till 6 mg/kg. Före CAN04 hade
patienterna i genomsnitt erhållit 4 olika cancerbehandlingar.

De vanligaste biverkningarna av CAN04 var infusionsrelaterad
reaktioner och andra relaterade reaktioner, som till exempel
illamående, trötthet och feber. Dessa biverkningar var i allmänhet
associerade med den första dosen och var reversibla. Man kan dra
slutsatsen att 6 mg/kg är en säker dos, och att den maximalt
tolererbara dosen av CAN04 är högre. Nu undersöks behandling med 10
mg/kg CAN04 innan studien övergår i fas IIa.

"Jag är mycket nöjd med resultaten hittills. CAN04 har i allmänhet
tolererats väl vid upprepad dosering. Den goda säkerhetsprofilen och
inledande effekterna är uppmuntrande och ger stöd för nästa steg i
studien, vilket är kombination med cellgifter", säger professor Ahmad
Awada, som är kliniskt huvudansvarig för CANFOUR-studien.

Den första biomarkörsanalysen visar att serumnivåerna av IL-6
reducerades hos 11 av 14 patienter efter två veckor, och att
serumnivåerna av CRP reducerades hos 9 av 11 patienter där prov fanns
tillgängliga. Nivåerna av IL-6 och CRP ökar ofta hos cancerpatienter
och är associerade med sjukdomsutvecklingen. Preliminära
effektresultat visar att fem patienter uppnådde stabil sjukdom, hos
åtta fortskred sjukdomen och tre kunde inte utvärderas. En patient
med NSCLC hade stabil sjukdom i sex månader.

"Att få presentera de första kliniska resultaten från behandlingen med
CAN04 hos patienter med avancerad cancer vid en större
cancerkonferens är en viktig milstolpe för Cantargia. Resultaten har
stärkt vår uppfattning att CAN04 kan bli en viktig framtida
cancerterapi. Vi ser fram emot det sista steget i fas I-delen och
initieringen av fas IIa i NSCLC och bukspottkörtelcancer där vi
utnyttjar fler kliniker," säger Cantargias VD Göran Forsberg.

Det primära målet för fas I-delen av CANFOUR är att bedöma säkerheten
och toleransen för veckovis dosering med CAN04 för att definiera
maximalt tolererad dos och/eller rekommenderad fas II-dos. Patienter
med återkommande eller svårbehandlad icke-småcellig lungcancer
(NSCLC), bukspottkörtelcancer, bröst- eller tarmcancer inkluderas i
den här delen av studien, som utförs med en s k 3+3
doseskaleringsdesign.

Fas I-del av studien är för närvarande i sitt slutskede och planeras
att slutföras under fjärde kvartalet 2018 då fas IIa-delen även
kommer att inledas. Förutom monoterapi kommer en kombination med
cisplatin/gemcitabin i NSCLC eller gemcitabin/nab-paclitaxel i
bukspottkörtelcancer vid ett tidigare stadium av sjukdomen att
studeras i fas IIa-delen. Mer information om studiedesignen finns på
www.clinicaltrials.gov .

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2018 kl. 12.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP,
studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
(nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s
funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda
tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet
att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av
autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-presenterade-positiva...
http://mb.cision.com/Main/7470/2650082/929949.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.