Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-13

Cantargia AB: Cantargia presenterar en uppdatering av den kliniska prövningen CANFOUR och fas IIa förberedelserna

· 15 patienter har behandlats och CAN04 har uppvisat en god
säkerhetsprofil

· Några patienter till kommer inkluderas för att bestämma maximalt
tolererbar eller rekommenderad dos

· Fas IIa delen av studien startar Q4 2018
Cantargia AB meddelade idag statusen kring den pågående fas I/IIa
kliniska prövningen CANFOUR där produktkandidaten CAN04 (nidanilimab)
studeras och gav ytterligare information kring fas IIa delen av
studien.

I nuläget har 15 patienter erhållit behandling i säkerhetsdelen (fas
I) av studien och generellt har den immunonkologiska antikroppen
CAN04, riktad mot IL1RAP, tolererats väl. Noterbart är att en
maximalt tolererbar dos eller rekommenderad fas IIa-dos ännu inte
uppnåtts. Därför kommer några patienter till att inkluderas. Resultat
från fas I-delen förväntas därmed Q4 2018.

Fas IIa delen förväntas också starta under Q4 2018. Där kommer
effekten av CAN04 både som monoterapi liksom kombinationsterapi i
patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller
bukspottkörtelcancer att studeras.

Den första patienten i studien startade behandlingen i september 2017.
Fas I uppskattades inledningsvis inkludera 15-20 patienter med NSCLC,
bukspottkörtelcancer, tjocktarmscancer eller trippelnegativ
bröstcancer under en period av 12 månader. Det primära målet för
studien är att undersöka säkerhet och därmed etablera en
rekommenderad fas II-dos. I nuläget har inte någon maximalt
tolererbar dos uppnåtts och den rekommenderade fas IIa-dosen inte
bestämts. Därför kommer några patienter till inkluderas och
resultatet planeras kommuniceras under Q4 2018. CAN04 har generellt
tolererats väl, den vanligaste biverkningen är infusions-relaterade
reaktioner under den första infusionen, vilka går över inom några
timmar. Den här typen av biverkan observeras ofta vid
antikroppsbehandling.

Fas IIa delen planeras att starta under Q4 2018. Den delen kommer
fokusera på patienter med NSCLC eller bukspottkörtelcancer. Utöver
monoterapi i dessa sjukdomar, planeras även kombinationsterapier att
studeras. I NSCLC kommer kombinationen genomföras med
standardbehandlingen cisplatin/gemcitabin i patienter som inte
tidigare behandlats med cellgifter, och med standardbehandlingen
gemcitabin/nab-paclitaxel i patienter med bukspottkörtelcancer.
Rekryteringen i fas IIa-delen beräknas ta 12 månader med resultat
tillgängliga i början på 2020. Fas I-delen utförs på fem kliniska
center i fyra länder. Fas IIa-delen planeras utföras på cirka 20
sjukhus i sex till sju länder.

"Vi är väldigt nöjda med utfallet av CANFOUR-prövningen så här långt.
I stort har patientrekryteringen följt kommunicerade tidslinjer,
säkerhetsprofilen hos CAN04 är god och prekliniska resultat ger stöd
för kombinationsterapier. Det finns ett behov av att studera fler
patienter än vad som inledningsvis planerades, vilket leder till en
mer omfattande fas I-del. De data som genereras kommer stärka fas
II-delen", säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 augusti 2018 kl. 8:30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP,
studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
(nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s
funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda
tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet
att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av
autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker:
CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

Om CANFOUR

CANFOUR-prövningen innehåller en fas I-del för att utvärdera säkerhet
och tolerabilitet av veckovis behandling med CAN04 i patienter med
icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, bröstcancer eller
tarmcancer, vilka fått återfall eller sjukdomsutveckling. Syftet är
att definiera den maximalt tolererbara dosen eller rekommenderade fas
II-dosen genom användandet av en 3+3 doseskalerings-design. I den
andra delen (fas IIa), kommer CAN04 ges till ett större antal
patienter med syftet att utvärdera klinisk aktivitet och att
ytterligare dokumentera säkerheten.

Mer information finns på: ClinicalTrials.gov (NCT03267316
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316?term=NCT03267316&rank=1))

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-presenterar-en-uppdat...
http://mb.cision.com/Main/7470/2590687/890217.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.