Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Cantargia AB: Cantargia publicerar delårsrapport för perioden januari till september 2016

Cantargia AB:s ("Cantargia") delårsrapport för perioden från januari
till september 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.cantargia.com/Investerare/Rapporter.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

Cantargia erhöll två patentgodkännanden från det amerikanska
patentverket: dels ett godkännande av ansökan kring IL1RAP som
målmolekyl för antikroppsbaserad behandling av solida tumörer, dels
för ansökan kring IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling av
akut lymfatisk leukemi (ALL).

Cantargia tillfördes under perioden 250 212,50 SEK då Agneta Svedberg,
Cantargias före detta VD, nyttjade sina teckningsoptioner av serie
2011/2016.

Nya resultat från studier med Cantargias antikroppar vid behandling av
kronisk myeloisk leukemi (KML) i prekliniska modeller publicerades i
den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Blood.

Bolaget informerade om en mer offensiv utvecklingsstrategi,
innebärande bland annat utökande av den kliniska studien som även ska
omfatta kombinationsterapier. Bolaget avser med anledning av detta
att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 80 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

En opposition lämnades in av en tredje part, mot det patentgodkännande
för antikroppsbehandling av solida tumörer som Cantargia erhöll i
januari 2016 från Europapatentverket. Bolaget ser inte att
oppositionen har någon grund.

Nya data från prekliniska studier med CAN04 i icke-småcellig
lungcancer presenterades som en poster på den internationella
vetenskapliga konferensen Protein & Antibody Engineering Summit
("PEGS"). Presentationen finns tillgänglig på Cantargias hemsida
www.cantargia.com. Bolaget ska även presentera data från studier med
Cantargias antikroppar inom kronisk myeloisk leukemi vid den
vetenskapliga konferensen American Society of Hematology, 3-6
december 2016.

Teckningsoptioner av serie TO 2 och serie TO 4 nyttjades till över 98
procent, vilket tillförde bolaget cirka 24,6 MSEK.

Sammanfattning av finansiell information

Nio månader (2016-01-01 - 2016-09-30)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28 509 (-12 187)
kSEK.

Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,61 (-0,91) SEK.

Soliditeten uppgick till cirka 76 (89) % jämfört med årets början.

Tredje kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 486 (-3 127)
kSEK.

Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,71 (-0,23) SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 679 384 aktier
per 2016-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period
föregående år.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 november 2016 kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-publicerar-delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/7470/2127059/592837.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.