Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Cantargia AB: Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Cantargia AB:s ("Cantargia") delårsrapport för det tredje kvartalet
2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.cantargia.com/Investerare/Rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

I juli erhöll Cantargia godkännande att starta den kliniska studien
CANFOUR i Danmark och Norge för att behandla patienter med olika
former av cancer. Granskningen pågår i ytterligare länder.

Styrelseordförande Magnus Persson tecknade 85 000 teckningsoptioner
och VD Göran Forsberg tecknade

14 000 aktier i bolaget.
I augusti erhöll Cantargia formellt patentgodkännande i Europa
avseende antikroppen CAN04, vilket skyddar CAN04 både som substans
och specifikt för behandling av olika former av cancer inom
territoriet fram till år 2035.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I oktober erhöll Cantargia motsvarande formella patentgodkännande i
USA som ovanstående i Europa avseende antikroppen CAN04.

I oktober meddelade Cantargia även att den första patienten behandlats
vid tre tillfällen med antikroppen CAN04, vilket innebar att den
första patienten formellt genomgått säkerhetsutvärderingen i enlighet
med det kliniska protokollet.

Övriga händelser

Cantargia fick under perioden dess patentansökan kring solida tumörer
godkänt i Australien. Patentet är sedan tidigare godkänt på de stora
marknaderna, till exempel i Europa och USA.

Cantargias VD Göran Forsberg presenterade i september i Stockholm på
Redeyes Fight Cancer-event med fokus på immunonkologi. Presentationen
finns att tillgå via Cantargias hemsida, www.cantargia.com.

Sammanfattning av finansiell information

Nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -43 530 (-28 509)
kSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till cirka -1,36 (-1,61) SEK.
· Soliditeten** uppgick till cirka 90 (76) %.
Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 058 (-12 486)
kSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,34 (-0,71) SEK.
Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 075 508
aktier per 2017-09-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period
föregående år.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017, kl.
08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att
undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt
som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias
andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP
bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-publicerar-delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/7470/2385010/747742.pdf
http://mb.cision.com/Public/7470/2385010/ba4db2f28131a0b8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.