Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Cantargia AB: Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Cantargia AB:s delårsrapport för januari till september 2019 finns
tillgänglig på bolagets hemsida
http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· I juli tillkännagavs att monoterapiarmen i den pågående kliniska
fas IIa-studien är fullrekryterad.

· Cantargia och BioWa utökade samarbetet kring Potelligent®.
· I augusti presenterades positiva prekliniska data för CAN04 i
urinblåsecancer.

· Cantargia ansökte om pre-IND-möte för CAN04 med FDA.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I oktober tillkännagavs att en opposition lämnats in mot ett av
Cantargias patent i Europa avseende solida tumörer.

Finansiell information

Januari - September 2019

· Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
· Rörelseresultat: -75 160 (-65 225) KSEK
· Resultat efter skatt: -74 534 (-63 302) KSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,05 (-0,95) SEK
· Soliditet: 84 (93) %
· Likvida medel: 34 527 (80 691) KSEK
· Kortfristiga placeringar: 160 019 (110 000) KSEK

Tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
· Rörelseresultat: -26 303 (-21 412) KSEK
· Resultat efter skatt: -26 000 (-21 456) KSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,36 (-0,32) SEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande
direktören för publicering. Denna information är sådan information
som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
november 2019 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas
I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och
kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i
forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp
optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-publicerar-delarsrap...
https://mb.cision.com/Main/7470/2961956/1141600.pdf
https://mb.cision.com/Public/7470/2961956/b708f227838599c8.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.