Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-09

Cantargia AB: Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende solid...

I den pågående oppositionsprocess i det europeiska patentverket
("EPO") mot Cantargia AB-s ("Cantargia") patent avseende
antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer, har EPO informerat
bolaget om att den muntliga förhandlingen som skulle hållas 22
januari 2018 har ställts in.

MAB Discovery GmbH lämnade i oktober 2016 in en opposition mot
Cantargias Europeiska patent nr EP 2665749 B1 avseende
antikroppsbehandling mot solida tumörer. Oppositionsprocesser är
vanligt förekommande i högteknologisk industri och följer ett
formellt regelverk. Efter EPO-s preliminära granskningsrapport, som
gav stöd för att Cantargias metod för antikroppsbehandling av solida
tumörer var en uppfinning, valde opponenten att inte deltaga i den
muntliga förhandling som planerats till den 22 januari 2018. EPO har
nu beslutat att ställa in förhandlingen och kommer att kommunicera
ett formellt skriftligt beslut. Cantargias patentskydd i Europa för
antikroppsbehandling mot IL1RAP i solida tumörer, såsom bröstcancer,
tarmcancer, lungcancer och malignt melanom, förväntas utifrån den
lagstiftning och praxis som gäller därmed i huvudsak vara
oförändrade.

"Oppositionsprocessen har inte gett några nya argument mot vårt
godkända patent och vi avvaktar det slutgiltiga beskedet", säger
Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018, kl.
16.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den
kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot
icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på
två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den
stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra
projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande
antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska
sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/europeiska-patentverket-har-sta...
http://mb.cision.com/Main/7470/2427980/775505.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.