Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-22

Cantargia AB: Europeiska patentverket har ställt in muntlig förhandling om opposition mot Cantargias patent avseende hemat...

I den pågående oppositionsprocessen i det europeiska patentverket
("EPO") mot Cantargia AB-s ("Cantargia") patent avseende
antikroppsbehandling mot IL1RAP i hematologiska cancerformer, har EPO
informerat bolaget om att den muntliga förhandlingen som skulle
hållas 8 februari 2018 har ställts in.

Cantargia har två patentfamiljer rörande IL1RAP som ett mål för
antikroppsbehandling av cancer. I juni 2016 inlämnades en opposition
av tredje part mot Cantargias europeiska patent nr EP 2467403
avseende antikroppsbehandling mot målmolekylen IL1RAP på
hematologiska cancerformer. Oppositionsprocesser är vanligt
förekommande i högteknologisk industri och följer ett formellt
regelverk. Efter EPO-s preliminära granskningsrapport, som gav stöd
för att Cantargias metod för antikroppsbehandling av hematologiska
cancerformer varpatenterbar, valde opponenten att inte deltaga i den
muntliga förhandling som planerats till den 8 februari 2018. EPO har
nu beslutat att ställa in förhandlingen och kommer att kommunicera
ett formellt skriftligt beslut. Cantargias patentskydd i Europa för
antikroppsbehandling mot IL1RAP i hematologiska cancerformer, såsom
olika former av leukemi, förväntas utifrån den lagstiftning och
praxis som gäller därmed i huvudsak vara oförändrade.

"I likhet med den parallella oppositionen mot vårt godkända patent
inom solida tumörer, identifierades inte några nya argument mot vårt
godkända patent i hematologiska cancerformer och vi avvaktar nu det
slutgiltiga beskedet, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018, kl.
11.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den
kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot
icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på
två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den
stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra
projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande
antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska
sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/europeiska-patentverket-har-sta...
http://mb.cision.com/Main/7470/2435474/780323.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.