Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Cantargia AB: Nytt antal aktier och röster i Cantargia

Antalet aktier och röster i Cantargia AB (publ) har förändrats med
anledning av den nyligen genomförda riktade nyemissionen (för mer
information, se bolagets pressmeddelande den 19 februari 2020).

Genom nyemissionen ökade antalet aktier och röster i Cantargia med 7
280 439. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 80 084
831 aktier och röster i Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Cantargia AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande
i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR
med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och
bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men
innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från
kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias
andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga
autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk
skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar
genom både ADCC och blockering av IL-1?- och IL-1?-signalering. CAN04
studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som
undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika
standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och
31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi
hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas
I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och
visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den
vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP
med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva
interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december
2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en
immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/nytt-antal-aktier-och-roster-i...
https://mb.cision.com/Main/7470/3047783/1202104.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.