Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

Capacent: Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - juni 2018

CAPACENT HOLDING AB (PUBL) - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2018

April - Juni 2018
Omsättningen för perioden uppgick till 66,2 MSEK, en ökning med 26,3 procent jämfört med samma period föregående år.
EBITDA för perioden uppgick till 4,2 MSEK (1,2)
Rörelseresultat för perioden uppgick till 2,9 MSEK (0,7)
Resultat före skatt för perioden uppgick till 2,4 MSEK (0,6)
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,3 SEK (0,1)
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 11,7 MSEK (-3,7)
Utdelning har utbetalats med 2,7 MSEK (8,1)

Januari - Juni 2018
Omsättningen för perioden uppgick till 130,8 MSEK, en ökning med 36,9 procent jämfört med samma period föregående år. Om Capacent Island ingått i koncernen under hela 2017 skulle ökningen ha uppgått till 26,6 procent.
EBITDA för perioden uppgick till 11,4 MSEK (0,5)
Rörelseresultat för perioden uppgick till 9,5 MSEK (-0,3)
Resultat före skatt för perioden uppgick till 8,7 MSEK (-0,5)
Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,1 SEK (-0,2)
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 17,0 MSEK (2,1)
Utdelning har utbetalats med 2,7 MSEK (8,1)

VD:s kommentar:

Årets andra kvartal visar åter stark intäktsgenerering i samtliga länder och omsättningen var 26% högre än året innan. Kvartalets EBITDA ökade samtidigt från 1,2 MSEK i 2017 till 4,2 MSEK detta år.

Konsultverksamheten växer nu organiskt. Vi ökar antalet medarbetare och adderar kompletterande tjänster till vår plattform för att bättre tjäna våra kunder och hitta ytterligare tillväxt. Capasearch är det senaste tillägget. Vid sidan om detta fortsätter aktiviteterna för att växa också strukturellt med utvärdering av förvärvskandidater.

Lönsamheten steg trots att rekryteringstakten initialt påverkar resultatnivån, då det finns en ledtid för att introducera och belägga nya konsulter. Personalstyrkan kommer fortsätta öka under tredje kvartalet i alla länder. Även de övriga tillväxtbefrämjande åtgärderna kan initialt påverka resultatet negativt. Vi är dock övertygade om att värdet av de tillväxtorienterade aktiviteterna på sikt överstiger de initiala kostnaderna.

Under kvartalet har vi tagit engångskostnader om ca 1,8 MSEK främst som en följd av omstruktureringen av vår ekonomifunktion och delvis kopplat till lanserande av nya tjänster. Vi har anställt en ny CFO, som börjar i oktober.

Vi har under första halvåret arbetat med att etablera ett nytt arbetssätt för att stödja de anställda i sin utveckling och har lanserat en ny feedbackmodell samt gjort om utvärderingsprocessen. Vi kommer som en del av detta arbete att tillsätta en HR-ansvarig, vilket är en ny tjänst, för att fortsätta talent managementarbetet.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och Vd

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se mailto:Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
Robin.paulsson@capacent.se mailto:Robin.paulsson@capacent.se
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se mailto:info@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Pressrelease 2018-08-15.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23793
Capacent Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23794

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08.35 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.