Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-14

Caperio AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FÖR CAPERIO HOLDING AB(PUBL)

Caperio Holding AB (publ) höll den 14 maj 2014 årsstämma i Bolagets
lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Under stämman fattades följande beslut:

· Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen med tillhörande noter.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret
2013.

· Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå
av 4 ledamöter utan suppleanter.

· Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 115 000 SEK till
styrelsens ordförande samt 75 000 SEK till styrelseledamot som inte
är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande
räkning.

· Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen
kommer efter stämmans beslut bestå av Conny Hjalmarsson (ordförande),
Christer Haglund, Christian Paulsson (nyval) och Michael Wolgsjö
(nyval).

· Stämman beslutade att till revisor godta förslag om val av
revisionsfirman Grant Thornton Sweden. Grant Thornton Sweden meddelar
att auktoriserade revisorn Anders Meyer kommer att vara huvudansvarig
för revisionen.

· Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen
bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Beslut om emissioner får sammantaget medföra en
ökning av antalet aktier i bolaget med högst 1 500 000. Emission
skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra
företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant,
genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom.

· Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en
nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka
(ordförande) och Johan Söderström.

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/caperio-ab/r/arsstammokommunike-for-caperio-ho...
http://mb.cision.com/Main/241/9585365/244884.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.