Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Caperio AB: Rapport från Caperios årsstämma 2017

Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i
bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i
enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag.
Stämman fattade bland annat följande beslut:

· Resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern avseende 2016
fastställdes.

· Ingen utdelning kommer att betalas ut avseende 2016.
· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

· Samtliga styrelseledamöter omvaldes: Christer Haglund, Eva Kara
Posse, Per-Henrik Persson och David Pohanka. Christer Haglund
omvaldes till styrelsens ordförande.

· Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets
revisor intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarige revisorn
Anders Mayer kommer att fortsätta som ordförande.

· Styrelsen bemyndigades att besluta om att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner
medförande en ökning av antal aktier med högst 1 500 000. Emission
ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet
är att kunna genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.

Certified advicer:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

För ytterligare information:
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar
inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens
bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas
framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med
rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding
AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified
Adviser. www.caperio.se
(https://www.linkedin.com/company/caperio-ab?trk=biz-companies-cym)

Denna information är sådan information som Caperio AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl.11:00
CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/caperio-ab/r/rapport-fran-caperios-arsstamma-2...
http://mb.cision.com/Main/241/2267472/675676.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.