Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Capio AB: Capio AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2016

April - juni 20

· Omsättningen 3 573 MSEK (3 441). Organisk omsättningstillväxt 4,0%
(3,5) och total omsättningstillväxt 3,8% (2,5)

· Rörelseresultat (EBITDA)[1] 276 MSEK (237) och rörelsemarginal
7,7% (6,9). EBITDA ökade med 16,5%

· Rörelseresultat (EBITA)[1] 172 MSEK (136) och rörelsemarginal 4,8%
(4,0). EBITA ökade med 26,5%

· Rörelseresultat (EBIT) 157 MSEK (66) och rörelsemarginal 4,4%
(1,9). EBIT ökade med 137,9%

· Periodens resultat[1] 113 MSEK (-31) och periodens justerade
resultat[1] 123 MSEK (60).

· Resultat per aktie[2] 0,80 SEK (-0,25) och justerat resultat per
aktie[2] 0,87 SEK (0,47)

Januari - juni 2016

· Omsättningen 7 176 MSEK (6 919). Organisk omsättningstillväxt 3,8%
(3,2) och total omsättningstillväxt 3,7% (2,8)

· Rörelseresultat (EBITDA)[1] 572 MSEK (528) och rörelsemarginal
8,0% (7,6). EBITDA ökade med 8,3%

· Rörelseresultat (EBITA)[1] 367 MSEK (327) och rörelsemarginal 5,1%
(4,7). EBITA ökade med 12,2%

· Rörelseresultat (EBIT) 333 MSEK (228) och rörelsemarginal 4,6%
(3,3). EBIT ökade med 46,1%

· Periodens resultat[1] 235 MSEK (42) och periodens justerade
resultat[1] 260 MSEK (154).

· Resultat per aktie[2] 1,67 SEK (0,33) och justerat resultat per
aktie[2] 1,84 SEK (1,22)

[1] Se s. 28 för definitioner av EBITDA och EBITA. Periodens resultat
och periodens justerade resultat avser resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare.

[2] Resultat per aktie och justerat resultat per aktie var detsamma
före och efter utspädning. Se not 2 för beräkningar av resultat per
aktie.

VD-kommentar:

"Stark utveckling i alla segment - Frankrike på plan att kompensera
för prissänkningen fullt ut för helåret 2016."

· Organisk omsättningstillväxt om 4% och EBITA-tillväxt om 27% för
det andra kvartalet 2016

· Fortsatt stark utveckling för Norden och Tyskland
· Frankrike förbättrar takten för marginalutvecklingen under det
andra kvartalet och är på plan för att nå en marginalnivå för helåret
2016 som är i linje med 2015

Vi har nu en trend av starkt positiv utveckling i alla segment och vi
är i linje med våra planer framåt.

Norden visade god omsättningstillväxt och resultatutveckling. Den
organiska omsättningstillväxten var nära 5% i kvartalet och strax
under 4% för de första sex månaderna. Rörelsemarginalen (EBITA)
förbättrades mer än en procentenhet för kvartalet och nära en
procentenhet för de första sex månaderna jämfört med samma perioder
2015.

Produktivitetsförbättringarna inom Närsjukvården i Sverige fortsätter
enligt plan. Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm visar en tvåsiffrig
omsättningstillväxt till följd av skiftet av patientvolymer som
förberedelse inför öppnandet av det mindre Nya Karolinska Sjukhuset
(NKS). Den nya och större akutmottagningen på Capio S:t Göran öppnade
i slutet av april och kommer att bidra till fortsatt god tillväxt.
Specialistvården har också en god utveckling och förbereder sig för
att stärka och fokusera erbjudandet på marknaden för fritt vårdval.
Norge har framgångsrikt integrerat förra årets förvärv och förbättrar
sitt resultat.

Frankrike har under de första sex månaderna nästan fullt ut
kompenserat för den prissänkning om över 2% som regeringen gjorde i
mars. För det första kvartalet var den negativa marginalavvikelsen
0,4 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. För det
andra kvartalet minskade skillnaden till 0,1 procentenhet. Pågående
åtgärder avser att utjämna den återstående avvikelsen under
resterande del av året. Dessa åtgärder innefattar omorganisation av
personal, mer effektiva inköp, fortsatta förbättringar av några få
enheter som fortfarande inte är på plan samt affärsutveckling av
medicinska specialiteter. Att kompensera för den återstående
marginalavvikelsen under det andra halvåret kommer att skapa en bra
utgångspunkt för nästa års arbete med att fortsätta förbättra
marginalerna, eftersom Frankrike då avslutar året med en högre takt
än den genomsnittliga marginalen för 2016.

Det är glädjande att se att patienttillväxten var mycket stark i
Frankrike för kvartalet - 6,3%. Detta reflekterar attraktionskraften
i vårt fokus på Modern Medicin och det fortsatta skiftet från
slutenvårds- till öppenvårdsbehandlingar. Det kan noteras att läkare
vid Capio Clinique du Tonkins hjärtklinik i Lyon genomförde den
första dagkirurgiska TAVI-operationen (byte av hjärtklaff) någonsin i
Frankrike på en 86-årig patient. Patienten anlände till sjukhuset
tidigt på morgonen och lämnade vid god hälsa och vigör strax efter
klockan 18 samma dag.

Som förväntat gjorde Tyskland ett starkt andra kvartal och är efter de
första sex månaderna på plan och positionerat för fortsatta
förbättringar. Förbättringarna av de allmänna sjukhusen fortsatte med
både stark omsättningstillväxt och förbättrad produktivitet, vilket
resulterade i förbättrade marginaler.

Totalt tecknade sig 731 medarbetare i det konvertibla förlagslånet med
ett sammanlagt belopp om 155 MSEK, varav samtliga medlemmar av
koncernledningen (23 MSEK) och 12 av 14 affärsområdes- och
regionchefer (16 MSEK) deltog.

Fokus framöver är naturligtvis att säkra de nuvarande starka trenderna
inom den befintliga verksamheten. Vi ökar också förberedelserna för
digitalisering inom alla områden, från förbättrad tillgänglighet för
patienter genom förbättrade arbetsflöden till att standardisera
administration och medicinska journaler. För närvarande pågår ett
antal pilotprojekt, som kommer att rullas ut i takt med att de
bevisats effektiva.

Vi söker också aktivt efter intressanta förvärvsobjekt.

Thomas Berglund

VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en
telefonkonferens den 22 juli 2016 kl. 09.30 svensk tid. VD och
koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar
rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan
följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa
telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com
(http://edge.media-server.com/m/p/utxwbwq4) och ring in fem minuter i
förväg.

Sverige: + 46 8 566 426 90
Storbritannien: + 44 203 008 98 07
USA: +1 855 753 22 35
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com
före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras
tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

Finansiell kalender
3 november 2016, Delårsrapport januari - september 2016

10 februari 2017, Helårsrapport januari - december 2016

För ytterligare information
Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se
www.capio.com (http://www.capio.com/sv/investerare)

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentliggörande den 22
juli 2016 kl. 08.00 CET (svensk tid).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-ab--publ--delarsrapport-janua...
http://mb.cision.com/Main/277/2049605/542778.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.