Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

Capio AB: Capio förvärvar den danska sjukvårdskoncernen CFR Hospitaler

Capio AB (publ) har träffat avtal om att inledningsvis förvärva 70% av
aktierna i CFR Hospitaler A/S "CFR" i Danmark. CFR-koncernen består
av fyra specialiserade sjukhus och fyra radiologienheter med en
uppskattad årlig omsättning för 2016 om 280 miljoner DKK. Förvärvet
av CFR innebär att Capio tar ett steg in på en ny marknad och utökar
koncernens nordiska hemmabas och paneuropeiska närvaro, genom vilken
koncernen driver utvecklingen av Modern Medicin och förbättrad
produktivitet i sjukvårdstjänster.

CFR bedriver verksamhet vid fyra sjukhus, varav två är belägna i
Köpenhamnsregionen, ett i Odense på Fyn och ett i Skørping,
Nordjylland. Sjukhusen i Köpenhamn utgör cirka 70% av CFR-koncernens
omsättning. CFR är specialiserade inom ortopedi, ryggkirurgi, gastro,
urologi samt öron-näsa-hals och tar årligen emot fler än 80 000
patientbesök och utför 8 000 operationer. I tillägg till
sjukhusverksamheten består CFR även av fyra radiologienheter, en per
varje sjukhus. Dessa enheter erbjuder MRI, mammografi samt ultraljud
och röntgentjänster. CFR är verksamma i tre av fem regioner i
Danmark.

Thomas Kiær, grundare och tidigare huvudägare av CFR fortsätter som vd
för CFR-koncernen efter förvärvet och förblir även aktieägare i CFR.

"Vi är mycket glada för möjligheten att förvärva CFR Hospitaler, en
väletablerad och professionellt driven sjukvårdsverksamhet. CFR
matchar väl Capios huvudsakliga medicinska specialiteter och delar
vår grundläggande syn på att leverera sjukvård av hög kvalitet. Jag
ser fram emot att fortsätta utveckla CFR tillsammans med Thomas Kiær,
hans ledningsgrupp och medicinska personal", säger Thomas Berglund,
vd och koncernchef för Capio AB.

"Vi är mycket glada och ser fram emot att framöver vara en del av
Capio-koncernen. Vi är väletablerade i Danmark och har länge
fokuserat på att leverera sjukvård av högsta medicinska kvalitet.
Tillsammans med Capio ser vi en möjlighet att fortsätta denna
utveckling med en mycket erfaren och stark partner som har en lång
historik av att leverera högkvalitativ sjukvård i flera europeiska
länder. Som vd för bolaget ser jag fram emot att vara del av en
erfaren och välskött internationell koncern med fokus på att leverera
sjukvård av hög kvalitet", säger Thomas Kiær, vd för CFR.

Förutsättningarna för den danska sjukvårdsmarknaden liknar de i
Sverige och övriga nordiska länder, med en växande andel av
befolkningen som är äldre samt en ökande andel av BNP som går till
sjukvårdsutgifter. Sjukvårdsmarknaden i Danmark uppskattas vara värd
omkring 105 miljarder DKK, med en mindre andel privat utförd sjukvård
om 2%. Danmark har kommit långt i införandet av Modern Medicin och
har en hög andel dagkirurgi och korta medelvårdtider (AVLOS), men har
tillgänglighetsproblem och det finns fortsatt utrymme för förbättrad
produktivitet. Därmed förväntas upphandling av offentliga kontrakt
att gradvis öka i linje med utvecklingen i andra nordiska länder.

Enterprise value uppgår till 199 miljoner DKK för 70% av CFR och Capio
har möjlighet att förvärva de återstående 30% av aktierna efter två
år. Förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen
från januari 2017. CFR förväntas påverka Capios resultat positivt
under 2017.

Efter förvärvet kommer Capio att bedriva verksamhet i fem länder;
Sverige, Danmark, Norge, Frankrike och Tyskland. Den danska
verksamheten kommer att ingå i det nordiska segmentet.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, Vd och koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 21 december 2016 kl. 08.45 CET (svensk tid).

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i
fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och
primärvårdsenheter. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6
miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge,
Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54
procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av
bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets
omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-forvarvar-den-danska-sjukvard...
http://mb.cision.com/Main/277/2154549/606807.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.