Du är här

2018-07-11

Capio AB: Capio förvärvar den svenska sjukvårdsgruppen Legevisitten

Capio har träffat avtal om att förvärva 100% av Legevisitten som
bedriver specialistvård, främst inriktad på vård av den äldre
patienten, och primärvård. Under 2017 omsatte koncernen 613 MSEK,
varav 90% var hänförligt till verksamhet inom fritt vårdval och 10%
till upphandlade kontrakt. Förvärvet ökar Capios kapacitet inom
geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter i
Stockholmsområdet och stärker Capios position inför införandet av
fritt vårdval inom geriatrik i Stockholm under 2019.

"Vi är mycket glada för möjligheten att förvärva Legevisitten och ser
att det är av strategisk betydelse för Capio då det stärker våra
tjänster inom sjukvård för de äldre patienterna, inklusive ett starkt
mobilt erbjudande. Vi ser fram emot att utveckla våra
patienterbjudanden ytterligare tillsammans med Legevisitten, som
tillför nya specialiteter och tillväxt till vår svenska verksamhet.",
säger Britta Wallgren, landschef för Capio i Sverige.

"Capio och Legevisitten fokuserar båda på att driva kvalitet och
effektivitet inom vården och digitaliserar för att förbättra
patientupplevelser och arbetssätt. Jag ser fram emot att kunna
utveckla våra verksamheter tillsammans med Capio i snabbare takt än
vad vi hade kunnat göra på egen hand." säger Thorleif Nilsen, VD
Legevisitten AB.

Stärker kapaciteten inom geriatrik
Legevisittens specialistverksamheter är belägna i Stockholmsområdet
och fokuserar framförallt på sjukvård för den äldre patienten,
inklusive basgeriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och
palliativ vård. I tillägg till Capios befintliga tjänster så erbjuder
Legevisitten även läkartjänster vid äldreboenden och akut- och
jourläkarbilar. Förvärvet tillför Capio medicinsk kapacitet och
managementförmåga, expanderar den befintliga plattformen och
förbereder för introduktionen av fritt vårdval inom geriatrik i
Stockholm i maj 2019. Förvärvet stödjer också vårdkedjor och
remissflöden med andra Capio-enheter. Under 2017 var cirka 70% av
specialistvårdens omsättning hänförlig till verksamheter inom fritt
vårdval och cirka 30% var hänförlig till upphandlade kontrakt. En del
av kontraktsverksamheten är hänförlig till geriatrisk verksamhet och
blir del av det nya vårdvalet under 2019.

Utökar den digifysiska plattformen
Legevisitten erbjuder primärvård vid tolv platser i Stockholms och
Värmlands läns landsting. Förvärvet tillför 82 000 listade patienter
till Capios befintliga bas av listade patienter, vilket stödjer
Capios digifysiska erbjudande med digitala läkarbesök och ett brett
nätverk av fysiska vårdcentraler. Inklusive de förvärvade enheterna
har Capio nu nära 900 000 listade patienter och cirka 100
vårdcentraler spridda över 13 regioner och landsting i Sverige.

Transaktionen
Enterprise value uppgår till 365 MSEK och förvärvet förväntas
slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från den 1 september 2018.
Förvärvet förutsätter godkännande från Stockholms och Värmlands läns
landsting liksom ovillkorat godkännande av Konkurrensverket.

Förvärvet av Legevisitten stärker Capios nordiska verksamhet och
underlaget för specialisering inom sjukvård för äldre, vilket är ett
område där behovet av sjukvård ökar. Under 2017 var ungefär hälften
av Legevisittens omsättning om 613 MSEK hänförlig till specialistvård
och hälften till primärvård. Merparten av verksamheten (87% av
omsättningen 2017) är belägen i Stockholmsområdet och förvärvet
kommer att rapporteras som del av det nordiska segmentet.
Synergieffekter, främst hänförliga till administration genom
samordning till shared service-funktioner samt inköp, förväntas
realiseras från 2019 med full effekt 2020. Förvärvet av Legevisitten
förväntas bidra positivt till vinst per aktie från 2019.

För information vänligen kontakta:
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 13:00 svensk tid.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio
bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike
och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare
(heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i
Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57%
av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens
omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För
mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-forvarvar-den-svenska-sjukvar...
http://mb.cision.com/Main/277/2573436/876890.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.