Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-24

Capio AB: Capio förvärvar en tysk specialistklinik inom ögonsjukvård i Bremen

Capio har träffat avtal om att förvärva 100% av aktierna i
Medizinisches Versorgungszentrum Universitätsallee GmbH, inklusive
dess dotterbolag ("Augenklinik Universitätsallee"). Kliniken är
specialiserad inom ögonsjukvård (oftalmologi) och erbjuder avancerade
behandlingar av ögats alla delar, inklusive starroperationer.
Omsättningen för 2016 var 9,6 MEUR. Förvärvet av Augenklinik
Universitätsallee innebär att en ny specialitet adderas till Capio i
Tyskland och stärker den tyska verksamhetens vårdutbud.

Augenklinik Universitätsallee är centralt belägen i Bremen och utför
årligen cirka 6 000 operationer och 6 000 övriga behandlingar.
Kliniken tar emot både offentligt och privat finansierade patienter
och i viss mån även internationella patienter. Cirka 70% av
omsättningen finansieras av offentliga medel, medan återstående 30%
finansieras privat av patienterna själva. En av de två tidigare
ägarna av Augenklinik Universitätsallee kommer också fortsättningsvis
att vara verksam i bolaget och säkrar kontinuitet och
kunskapsöverföring.

"Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Augenklinik
Universitätsallee, som är en väletablerad ögonsjukvårdsverksamhet med
fokus på Modern Medicin. Capio erbjuder redan idag ögonsjukvård på
flera marknader och är genom Capio Medocular en av de största privata
aktörerna inom behandling av ögonsjukdomar i Norden. Förvärvet av
Augenklinik Universitätsallee öppnar upp för ytterligare möjligheter
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter i olika
länder och för kvalitets- och produktivitetsförbättringar - till
nytta för våra patienter", säger Thomas Berglund, Capios vd och
koncernchef.

Storleken på den tyska marknaden för ögonsjukvård (oftalmologi)
uppskattas till cirka 3 miljarder euro (2014). Marknaden är relativt
fragmenterad och marknadsandelen för enskilda aktörer uppgår totalt
till cirka 75% och det finns inga stora aktörer av väsentlig storlek.
Två typer av behandlingar, av grå starr och åldersförändringar i gula
fläcken, utgör cirka 64% av utgifterna för ögonsjukvård i Tyskland.

Ögonsjukdomar är till hög grad åldersrelaterade och marknaden
förväntas följaktligen växa i linje med den prognosticerade
demografiska utvecklingen i Tyskland (med en ökande andel av
populationen som är äldre). En åldrande befolkning i kombination med
högre förekomst av livsstilsrelaterade ögonsjukdomar (såsom t.ex.
från diabetes), förväntas leda till en generell ökning av efterfrågan
av ögonsjukvård.

Enterprise value, d.v.s. köpeskilling med tillägg för övertagen
nettoskuld, uppgår till cirka 10 MEUR, vilket motsvarar cirka 95
MSEK. Förvärvet innehåller även en rätt till en framtida
tilläggsköpeskilling om maximalt 3 MEUR, beroende av den framtida
finansiella utvecklingen. Förvärvet förväntas slutföras och
inkluderas i Capio från april 2017 och förväntas påverka Capios
resultat positivt under 2017.

För information vänligen kontakta:
Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 08.30 CET (svensk tid).

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan
den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio
verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och
Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner
patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069
MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment:
Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av
koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning
2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv
(http://file///C:\Users\cahandag\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet
Files\Content.Outlook\TGIMJ0QP\2016Q2\2016Q2\www.capio.com\sv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-forvarvar-en-tysk-specialistk...
http://mb.cision.com/Main/277/2222470/647405.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.