Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-18

Capio AB: Capio S:t Görans Sjukhus förlorar konkurrensmål i Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt meddelade idag dom i ett konkurrensmål som pågått
sedan augusti 2013 avseende ett underleverantörsavtal i samband med
en upphandling i klinisk fysiologi 2008, i Stockholms Läns Landsting
(SLL). Tingsrätten biföll delvis Konkurrensverkets (KKV) yrkande och
dömde ut en konkurrensskadeavgift på 1,1 MSEK för Capio S:t Göran
(CStG).

Tingsrätten konstaterar i domen bl.a. att överträdelsen inte skett
uppsåtligen och att parternas samarbete kännetecknats av en relativt
hög grad av öppenhet gentemot beställaren SLL, vilket bidrar till en
sänkning av avgiften med trettio procent.

Den avsedda upphandlingen inom klinisk fysiologi 2008 avsåg
fysiologiska undersökningar som t.ex. sömnapnéundersökningar och
arbets-EKG, och var alltså helt skild från CStG huvudavtal med SLL.

I samband med upphandlingen tecknade CStG ett underleverantörsavtal
med Aleris i syfte att kunna lämna ett konkurrenskraftigt och separat
anbud i full konkurrens. Underleverantörsförhållandet redovisades
helt öppet i upphandlingen och godkändes av SLL som också förlängde
avtalet i november 2012 till juni 2014, då avtalet löpte ut.

CStG deltog i upphandlingen 2008 i syfte att kunna bibehålla kompetens
inom klinisk fysiologi som sjukhusuppdraget kräver, klara sina
utbildningsuppdrag och, framför allt, tillgodose patienternas bästa.

Underleverantörsavtalet har enbart tillämpats inom området för
sömnapné-undersökningar, med en omsättning på mindre än 0,2 procent
av sjukhusets totala omsättning under åren 2010 till 2014. Därtill
har inte CStG haft något inflytande över vilket antal undersökningar
som faktiskt kom att genomföras, då detta helt beror på antalet
remisser som kommer in från läkare utanför sjukhuset.

Sedan KKV inledde sin undersökning i juni 2012 har CStG samarbetat med
KKV i full öppenhet vad avser all relevant information i ärendet. Den
28 augusti 2013 ingav KKV en stämningsansökan mot CStG i det aktuella
ärendet och dom meddelades idag. Tingsrätten dömde i samma mål ut
avgift om 25,3 MSEK till Aleris och om 2,1 MSEK till Hjärt- och
kärlgruppen.

CStG delar inte tingsrättens bedömning och kommer nu att överklaga
tingsrättens dom till Marknadsdomstolen.

För information vänligen kontakta:

Britta Wallgren, VD, Capio S:t Görans sjukhus
Telefon: 08-587 020 50
Anders Persson, Informatör, Capio S:t Görans sjukhus
Telefon: 0739-01 26 99

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 18 december 2015 kl 13.00 (svensk
tid).

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i
fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och
primärvårdsenheter. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6
miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge,
Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54
procent av koncernens omsättning 2014), Frankrike (37 procent av
koncernens omsättning 2014) och Tyskland (9 procent av koncernens
omsättning 2014). För mer information om Capio se www.capio.com
(http://media.ne.cision.com/l/ewcdzuqo/www.capio.com/)/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-s-t-gorans-sjukhus-forlorar-k...
http://mb.cision.com/Main/277/9887417/458936.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.