Du är här

2018-07-13

Capio AB: Capios styrelse avvisar det offentliga kontantbudet från Ramsay Genérale de Santé

Till följd av det offentliga kontantbudet från Ramsay Génerale de
Santé (Ramsay GDS) som tillkännagavs den 13 juli har Capios styrelse
enhälligt beslutat att avvisa erbjudandet om 48,50 SEK per aktie,
vilket motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med
stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12
juli 2018. Styrelsen anser att budet inte tillräckligt väl avspeglar
det fundamentala värdet av Capio och anser att en möjlig
ompositionering av Capio mot de nordiska marknaderna har potential
att väsentligt förstärka förmågan att genomföra Capios strategiska
fokus och att driva aktieägarvärde.

Ramsay GDS tillkännagav den 13 juli ett offentligt kontantbud till
aktieägarna i Capio ("Capio" eller bolaget) att sälja samtliga sina
aktier till Ramsay GDS till ett pris om 48,50 SEK per aktie (budet).
Budet motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med
stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12
juli 2018 (d.v.s. den sista handelsdagen innan budet annonserades)
och en premie om cirka 17 procent jämfört med det volymvägda
genomsnittspriset per aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30
dagar före samma datum. Styrelsen avvisar enhälligt det icke
förankrade budet om 48,50 SEK då den anser att budet inte
tillräckligt väl avspeglar Capios fundamentala värde.

Styrelsen kommer att offentliggöra sitt formella ställningstagande
gällande budet i enlighet med take-over-reglerna, inklusive
bakgrunden till sitt avvisande av budet, senast två veckor innan
slutdatumet för acceptfristen för budet. Styrelsen tar dock
tillfället i akt att redan i detta meddelande inkludera några
överväganden till varför styrelsen har avvisat budet.

Capio har idag en stark bas i Modern Medicin och en strategisk
inriktning mot digitalisering och specialisering. Styrelsen anser att
en möjlig ompositionering av Capio mot de nordiska marknaderna har
potential att väsentligt förstärka förmågan att snabbt leverera i
enlighet med Capios strategiska fokus och driva aktieägarvärde.

I Norden har Capio genom sin sammanhållna digitala och fysiska
plattform en framträdande position för att driva sjukvårdens
digitalisering. Plattformen har introducerats i den svenska
primärvården där Capio har 900 000 listade patienter och i nästa steg
lanseras den i Norge. Capio har också relativt sett mer
specialiserade verksamheter i de nordiska länderna och en nationell
närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Detta möjliggör för bolaget att
snabbt expandera anpassade patienterbjudanden och sammanhållna
vårdkedjor i de nordiska länderna. Specialiseringen kommer att
stödjas ytterligare genom ett fortsatt fokus på förvärv. Den nordiska
sjukvårdsmarknaden är fragmenterad och erbjuder ett flertal
konsolideringsmöjligheter som kommer att driva tillväxten
ytterligare.

PJT Partners har anlitats som finansiell rådgivare, Mannheimer
Swartling har anlitats som legal rådgivare och Fogel&Partners har
anlitats som kommunikationsrådgivare för Capios styrelse.

Kontakt:

Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public
Affairs

Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 11.30 svensk tid.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio
bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike
och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare
(heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i
Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57%
av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens
omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För
mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capios-styrelse-avvisar-det-offentl...
http://mb.cision.com/Main/277/2575012/878134.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.