Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

Capio AB: Uppdaterad helårsprognos för 2017 och preliminärt kvartalsresultat för Capio-koncernen

· Koncernens EBITDA-resultat för helåret 2017 väntas öka med 5-7%
jämfört med 2016 (tidigare prognos "För helåret 2017 är vår förväntan
att nå en EBITDA-tillväxt för Koncernen som överstiger 10%.")

· Den franska EBITA-marginalen för Q4 2017 väntas vara högre än Q4
2016 (oförändrad prognos)

· Koncernens EBITDA-resultat för Q3 2017 var 168 MSEK (200), vilket
motsvarade en marginal om 4,9% (6,3)

Preliminärt kvartalsresultat

Under juli-september (Q3) 2017 uppgick omsättningen till 3 455 MSEK (3
168), vilket motsvarade en total omsättningstillväxt om 9,1% (3,7)
och en organisk omsättningstillväxt om 2,2% (2,6). Under samma period
uppgick EBITDA till 168 MSEK (200), vilket motsvarade en marginal om
4,9% (6,3). EBITA för perioden uppgick till 53 MSEK (94), vilket
motsvarade en marginal om 1,5% (3,0). Q3 är Koncernens säsongsmässigt
svagaste kvartal, vilket framförallt påverkar de franska och tyska
segmenten.

För det nordiska segmentet fortsatte den starka utvecklingen från
tidigare kvartal, dock med en långsam utveckling i ett fåtal regioner
inom primärvård i Sverige. I Frankrike fortsatte den svaga
utvecklingen av den privata marknaden från det första halvåret 2017
även under kvartalet och den pågående anpassningen av resurser har
inte ännu gett någon resultateffekt.

Totalt påverkades EBITDA-prognosen för helåret negativt med cirka 35
MSEK från det franska segmentet och cirka 15 MSEK från det nordiska
segmentet från utvecklingen under Q3.

I Frankrike är den största delen av den negativa påverkan om 35 MSEK
hänförlig till tre sjukhus. Dessa sjukhus har varit sena i sin
anpassning av produktionsresurser och produktivitet till den lägre
prisnivån och svagare marknaden. Ytterligare tre sjukhus är under
viss press, men förbättras gradvis. De återstående 16 sjukhusen
utvecklas totalt sett i linje med förväntan.

Personalneddragningsprogrammet som tidigare har informerats om,
motsvarande brutto 132 heltidstjänster, är under implementering.
Helårseffekten 2018 har beräknats till cirka 6 MEUR. Effekten av
åtgärdsprogrammet för Q4 2017 har beräknats till cirka 2 MEUR.

Den franska utvecklingen under Q4 2017 stödjs av en positiv
kalendereffekt då kvartalet innehåller fler arbetsdagar med full
produktion än i motsvarande kvartal 2016.

Inom primärvården i Sverige är avvikelsen centrerad till aktiviteterna
i Stockholm. I Stockholms läns landsting är ersättningsmodellen för
primärvård under omvandling från en modell som gett ersättning per
besök till en modell som gradvis övergår till kapiteringsbaserad
ersättning (dvs. en större andel

- men inte hela ersättningen - är fast per listad patient och år). En
kombination av otillräcklig personalminskning som anpassning till den
nya modellen och sjunkande produktivitet avseende antal
patientkonsultationer har lett både till att omsättningen har minskat
något och att personalkostnaderna ökat mer än planerat.

En fullständig delårsrapport för perioden januari-september 2017
kommer att publiceras som planerat den 27 oktober kl. 08:00 svensk
tid, följt av en telefonkonferens kl. 09:30 svensk tid. Vänligen se
www.capio.com/sv för mer information.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 22:00 CET.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan
den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio
verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och
Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner
patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069
MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment:
Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av
koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning
2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv
(http://file///C:\Users\cahandag\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet
Files\Content.Outlook\TGIMJ0QP\2016Q2\2016Q2\www.capio.com\sv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/uppdaterad-helarsprognos-for-2017-o...
http://mb.cision.com/Main/277/2369833/737823.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.