Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-20

CapMan Oyj: CapMan Oyj vahvistaa Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemänsä vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen ja jatkaa Jälkikäteistä

CapMan Oyj Pörssitiedote 20.12.2016 klo 14.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi
soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen
lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj vahvistaa Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista
tekemänsä vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen ja jatkaa Jälkikäteistä
tarjousaikaa 9.1.2017 asti

CapMan Oyj:n ("CapMan") Norvestia Oyj:n ("Norvestia") osakkeen- ja
merkintäoikeuksien omistajille tekemän vapaaehtoisen julkisen
vaihtotarjouksen ("Vaihtotarjous") lopullisen tuloksen mukaan
Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien osakkeet yhdessä CapManin
omistamien osakkeiden kanssa edustavat noin 90,6 prosenttia kaikista
Norvestian osakkeista ja äänistä. Vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet
edustavat noin 62,0 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä.
Vaihtotarjousta ei ole hyväksytty merkintäoikeuksilla. Vaihtotarjouksen
tarjousaika päättyi 16.12.2016. CapMan tiedotti 19.12.2016, että se toteuttaa
Vaihtotarjouksen. Vaihtotarjous toteutetaan sen ehtojen mukaisesti arviolta
22.12.2016, minkä myötä CapManin omistus Norvestiassa nousee 90,6
prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan
Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien
arvo-osuustileille arviolta 27.12.2016.

"Saavutimme Vaihtotarjouksessa asettamamme tavoitteen eli omistuksemme nousee
yli 90 prosentin. Olemme tyytyväisiä, että Norvestian osakkeenomistajat
laajasti hyväksyivät tarjouksemme. Haluamme kuitenkin vielä tarjota
mahdollisuuden tulla CapManin osakkeenomistajiksi myös niille, jotka eivät
vielä ehtineet mukaan varsinaisen tarjousajan puitteissa", sanoo CapManin
toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

CapMan on päättänyt jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa alustavasti 9.1.2017
asti. Vaihtotarjouksen hyväksyminen tapahtuu sen ehdoissa kuvatulla tavalla
ja Jälkikäteisen tarjousajan aikana annetut hyväksynnät ovat ehtojen
mukaisesti lähtökohtaisesti peruuttamattomia. Jälkikäteisen tarjousajan
aikana Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan
kahden viikon välein ja Jälkikäteisen tarjousajan päätyttyä. CapMan julkistaa
näin ollen 3.1.2017 ja 9.1.2017 mennessä pätevästi tarjottujen Norvestian
osakkeiden alustavan määrän arviolta jokaisen hyväksymisajan päättymistä
seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä ja lopullisen määrän arviolta toisena
pankkipäivänä. Toteutuskaupat suoritetaan arviolta toisena pankkipäivänä
kunkin hyväksymisajan päättymisestä. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin
uudet osakkeet kirjataan Kaupparekisteriin ja hyväksyneiden Norvestian
osakkeenomistajien arvo-osuustilille arviolta neljäntenä pankkipäivänä kunkin
hyväksymisajan päättymisestä. Yhdistetty tarjousasiakirja ja
listalleottoesite, joka on saatavilla
osoitteessawww.capman.fi/vaihtotarjoussekä
osoitteessawww.summa.fi/capman-norvestia-vaihtotarjous/, sisältää
Vaihtotarjouksen ehdot kokonaisuudessaan.

Koska CapManin omistusoikeus tulee Vaihtotarjouksessa jo hyväksyttyjen
osakkeiden toteutuskauppojen selvittämisen myötä ylittämään 90 prosenttia
kaikista Norvestian osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, CapMan aikoo
käynnistää jäljellä olevista osakkeista osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. CapMan tiedottaa menettelystä
tarkemmin, kun se päätetään aloittaa, arviolta viimeistään alkuvuoden 2017
aikana.

CAPMAN OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan

www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden
ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää
kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia
palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille
sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat
sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä
osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja
sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat
muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen
hallinnoinnin palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen
ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron
pääomia.

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa,
tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien
lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja
tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen.
Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen
liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella.
Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä
joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä
tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset
soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä
hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä
niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai
sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti
vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai
Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta,
Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai
Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla,
johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin
liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön
kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa",
"arvioi", "ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia
lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin
sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos
voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat
muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja
kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne,
kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva
kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CapMan Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.