Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

CapMan Oyj: CapMan Oyj:n vuoden 2016 tulos parani merkittävästi

CapMan Oyj Tilinpäätöstiedote 2.2.2017 klo 8.30

CapMan Oyj:n vuoden 2016 tulos parani merkittävästi

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 1.1.-31.12.2016:

* Konsernin liikevaihto oli 26,7 milj. euroa (31,8 milj. euroa
1.1.-31.12.2015). Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli 29,0 milj.
euroa (31,8 milj. euroa.
* Liikevoitto oli 18,7 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen
oikaistu liikevoitto oli 14,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa).
* Tulos ennen veroja oli 15,5 milj. euroa (6,4 milj. euroa).
* Tulos verojen jälkeen oli 15,3 milj. euroa (6,1 milj. euroa).
Vertailukelpoinen oikaistu tulos verojen jälkeen oli 10,9 milj. euroa (6,7
milj. euroa).
* Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 16,1 senttiä (5,8
senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli
11,2 senttiä (6,5 senttiä).
* CapManin hallitus ehdottaa vuodelta 2016 maksettavaksi osinkoa 9 senttiä
osakkeelta.
* CapMan perustaa uuden sijoitusalueen: CapMan Infra
* Kasvusijoittamisesta vastaava Juha Mikkola CapManin johtoryhmään

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta.
Tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä
pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla
osoitteessawww.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/.

Avainlukuja

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/16 1-12/15 |
| Liikevaihto, milj. euroa 26,7 31,8 |
| Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto, milj. euroa 29,0 31,8 |
| Liikevoitto, milj. euroa 18,7 9,3 |
| Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto, milj. euroa 14,5 10,1 |
| Konsernin tulos, milj. euroa 15,3 6,1 |
| Vertailukelpoinen oikaistu tulos, milj. euroa 10,9 6,7 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 16,1 5,8 |
| Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 11,2 6,5 |
| |
| 31.12.2016 31.12.2015 |
| Oman pääoman tuotto, % p.a 14,7 9,3 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 10,9 8,0 |
| Omavaraisuusaste, % 56,6 43,7 |
| Nettovelkaantumisaste, % 14,5 72,9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

"Saavutimme vuoden 2016 lopussa merkittävän strategisen tavoitteen Norvestian
hankinnan toteutuessa suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Tuloskehityksemme on vuoden aikana ollut hyvä. Vertailukelpoinen
osakekohtainen tulos oli 11 senttiä ja se kasvoi edellisestä vuodesta noin 70
prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut odotusten
mukaisesti noin 80 prosenttia vuoden 2016 aikana ja odotamme palvelujemme
liikevaihdon kasvavan vahvasti jatkossakin. Tulevat kiinteistörahastot sekä
tänään lanseerattu uusi infrastruktuurikohteisiin sijoittava sijoitusalue
tukevat kasvutavoitteitamme. Norvestian kautta vahvistunut tase on osa
laajempaa kasvustrategiaamme.

Realisoimme parhaillamme Norvestian kanssa yhdistymisestä seuraavia
synergioita. Olemme aloittaneet toimenpiteet lunastaaksemme takaisin vuonna
2013 liikkeeseen lasketun hybridilainan. Toteutuessaan liike pienentää
rahoituskulujamme. Kasvusijoittaminen on nyt yksi CapManin keskeisistä
sijoitusstrategioista ja tulemme jatkamaan toimintaa Norvestian
kasvusijoitustiimiä vahvistaen. Selvitämme myös vaihtoehtoja Norvestian
vahvan markkinasalkkuosaamisen kaupallistamiseksi. Odotamme saavuttavamme
synergiaedut täysmääräisesti vuoden 2018 alusta.

CapMan siirtyi alkuvuodesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla kategoriaan
keskisuuret yhtiöt. Osakkeen kokonaistuotto on ollut noin 15 prosenttia per
vuosi viimeisen neljän vuoden aikana ja sen vaihto on vilkastunut viime
vuoden aikana reippaasti. Haluan toivottaa Norvestian entiset
osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi CapManin yli 11 000 omistajan
joukkoon."

Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2017

CapMan uudisti taloudelliset tavoitteensa vuoden 2016 lopussa. Kasvutavoite
hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia
vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia
vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan
suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin
tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta
tuloksesta.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja
avainluvuissa odotetaan kausivaihtelua. CapMan odottaa palveluista saatavien
palkkiotuottojen merkityksen kasvavan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan
tuloksessa vuoden 2017 aikana. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on
voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuonna 2017 Norvestian integroinnista
ja muista kasvupanostuksista syntyy kuluja.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin
kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys,
inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä
muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden
yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen
kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin
palvelu- ja sijoitustoimintaan liittyvän kausivaihtelun. Näistä sekä muista
yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2017.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien
välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia
tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset
tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä
tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään
oikaistuksi.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai
suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen
hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot,
aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai
tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät
voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät
voitot tai tappiot.

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa 1-12/16 1-12/15 |
| |
| Liikevaihto 26,7 31,8 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: |
| Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 2,3 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 2,3 0 |
| Oikaistu liikevaihto 29,0 31,8 |
| |
| Liikevoitto 18,7 9,3 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: |
| Norvestian hankintaan liittyvät erät -7,1 0,8 |
| Edullisesta kaupasta syntyvä voitto -13,9 |
| Aiemman omistusosuuden uudelleenarvostustappio 4,0 |
| Hankinnasta aiheutuneet menot 2,8 0,8 |
| Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 2,3 |
| Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus 1,0 |
| Saadut vakuutuskorvaukset -0,3 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -4,2 0,8 |
| Oikaistu liikevoitto 14,5 10,1 |
| |
| Tilikauden tulos 15,3 6,1 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: |
| Norvestian hankintaan liittyvät erät -7,2 0,6 |
| Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 1,8 |
| Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus 1,3 |
| Saadut vakuutuskorvaukset -0,2 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -4,4 0,6 |
| Oikaistu tilikauden tulos 10,9 6,7 |
| |
| Osakekohtainen tulos, senttiä 16,2 5,9 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä -5,0 0,7 |
| Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 11,2 6,6 |
| |
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 16,1 5,8 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä -4,9 0,7 |
| Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 11,2 6,5 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään klo 12

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.