Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

CapMan Oyj: CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu

CapMan Oyj p?rssitiedote 12.2.2016 klo 10.45

CapMan Oyj:n yhti?kokouskutsu

CapMan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti?kokoukseen, joka
pidet??n keskiviikkona 16. p?iv?n? maaliskuuta 2016 kello 10.00 alkaen
Hotelli K?mpin peilisalissa osoitteessa Kluuvikatu 2, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ??nestyslippujen jakaminen aloitetaan
klo 9.30.

A. Yhti?kokouksessa k?sitelt?v?t asiat

Yhti?kokouksessa k?sitell??n seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen j?rjest?ytyminen

3. P?yt?kirjantarkastajien ja ??ntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. L?sn? olevien toteaminen ja ??niluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinp??t?ksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esitt?minen

Toimitusjohtajan katsauksen esitt?minen
7. Tilinp??t?ksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton k?ytt?minen ja osingonmaksusta p??tt?minen

Hallitus ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? CapMan Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta, eli yhteens? noin 6,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun t?sm?ytysp?iv?n? 18.3.2016 ovat merkittyin? Euroclear Finland Oy:n pit?m??n yhti?n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2016.
9. Vastuuvapaudesta p??tt?minen hallituksen j?senille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen j?senten palkkioista p??tt?minen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? hallituksen
kuukausipalkkiot pidet??n ennallaan ja ett? valittaville hallituksen
j?senille maksetaan seuraavan varsinaisen yhti?kokouksen p??ttyess?
p??ttyv?lt? toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

* hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa,
* hallituksen varapuheenjohtajalle 3 200 euroa, ja
* muille hallituksen j?senille kullekin 2 800 euroa.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, ett? hallituksen kokouksiin
ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja
valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lis?ksi kokouspalkkiota 800
euroa kokoukselta ja j?senille 400 euroa kokoukselta, ja ett? hallituksen
j?senten matkakulut korvataan yhti?n matkustuss??nn?n mukaisesti.

11. Hallituksen j?senten lukum??r?st? p??tt?minen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? yhti?n hallituksen j?senten lukum??r?ksi vahvistetaan viisi (5).
12. Hallituksen j?senten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? toimikaudeksi, joka p??ttyy seuraavan varsinaisen yhti?kokouksen p??ttyess?, valitaan uudelleen hallituksen j?seniksi seuraavat henkil?t:
- Karri Kaitue,
- Nora Kerppola,
- Claes de Neergaard, sek?
- Ari Tolppanen.
Nykyisist? hallituksen j?senist? Koen Dejonckheere on ilmoittanut yhti?lle,
ettei ole k?ytett?viss? hallituksen j?seni? valittaessa. Dejonckheere on
ollut CapManin hallituksen j?sen vuodesta 2010 l?htien.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, ett? samaksi toimikaudeksi
uudeksi hallituksen j?seneksi valitaan:

* Dirk Beeusaert.

Dirk Beeusaert (s. 1964) on Belgian kansalainen joka toimii belgialaisen
p??omasijoitusyhti? Gimv NV:n varatoimitusjohtajana ja lakiasianjohtajana.

Lis?tietoja ehdotetuista j?senist? on saatavana yhti?n internet-sivuilta
www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset.

13. Tilintarkastajan palkkiosta p??tt?minen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhti?kokoukselle, ett? valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio, ja
matkakulut korvataan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa
yhti?kokoukselle, ett? toimikaudeksi, joka p??ttyy seuraavan varsinaisen
yhti?kokouksen p??ttyess?, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen
tilintarkastusyhteis? PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, ett?
p??vastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan edelleen KHT Mikko
Nieminen.

15. Hallituksen valtuuttaminen p??tt?m??n omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? hallitus valtuutetaan p??tt?m??n
yhti?n omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti:

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai
pantiksi otettavien omien osakkeiden lukum??r? on yhteens? enint??n 8 000 000
osaketta, mik? vastaa noin 9,93 prosenttia yhti?n kaikista B-osakkeista ja
noin 9,27 prosenttia yhti?n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p??omalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap?iv?n? julkisessa kaupank?ynniss?
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus p??tt?? miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan k?ytt?? muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhti?lle yrityskauppojen
tai muiden liiketoiminnan j?rjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
yhti?n oman p??oman rakenteen kehitt?miseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mit?t?it?v?ksi.
Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan j?rjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.
Valtuutusta ei voida k?ytt?? kannustinj?rjestelmi? varten.

Valtuutus kumoaa yhti?kokouksen 18.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen
p??tt?? omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti?kokouksen p??ttymiseen
saakka, kuitenkin enint??n 30.6.2017 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen p??tt?m??n osakeannista sek? osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? hallitus valtuutetaan p??tt?m??n
osakeannista sek? osakeyhti?lain 10 luvun 1 ?:ss? tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukum??r? voi olla yhteens? enint??n 15 000 000 osaketta, mik? vastaa noin
18,62 prosenttia yhti?n kaikista B-osakkeista ja noin 17,38 prosenttia yhti?n
kaikista osakkeista.

Hallitus p??tt?? kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkint?etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan k?ytt?? yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
j?rjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi sek?
taserakenteen parantamiseksi. Valtuutusta ei voida k?ytt??
kannustinj?rjestelmi? varten.

Valtuutus kumoaa yhti?kokouksen 18.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen
p??tt?? osakeannista sek? osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti?kokouksen p??ttymiseen
saakka, kuitenkin enint??n 30.6.2017 asti.

17. Optio-oikeuksien antamisesta p??tt?minen

Hallitus ehdottaa yhti?kokoukselle, ett? yhti?kokous p??tt?? optio-oikeuksien
antamisesta CapMan-konsernin avainhenkil?ille liitteen? olevien ehtojen
mukaisesti.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhti?n kannalta painava taloudellinen syy,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkil?iden pitk?j?nteist?
kannustin- ja sitouttamisj?rjestelm??. Optio-oikeuksilla kannustetaan
avainhenkil?it? pitk?j?nteiseen ty?ntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi.
Optio-oikeuksilla pyrit??n my?s sitouttamaan avainhenkil?it? ty?nantajaan.

Optio-oikeuksien m??r? on yhteens? enint??n 4 230 000 kappaletta ja ne
annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 1 410 000 merkit??n tunnuksella
2016A, 1 410 000 merkit??n tunnuksella 2016B ja 1 410 000 merkit??n
tunnuksella 2016C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsem??n yhteens? enint??n
4 230 000 yhti?n uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Nyt
liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkitt?vien osakkeiden
osuus on yhteens? enint??n 4,9 prosenttia yhti?n kaikista osakkeista ja
yhteens? enint??n 3,1 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista ??nist?
mahdollisen osakemerkinn?n j?lkeen, jos merkinn?ss? annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkitt?vien osakkeiden merkint?aika optio-oikeudella 2016A
on 1.5.2019-30.4.2021, optio-oikeudella 2016B 1.5.2020-30.4.2022 ja
optio-oikeudella 2016C 1.5.2021-30.4.2023.

Osakkeen merkint?hinta optio-oikeudella 2016A on yhti?n B-osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ss? 1.4.-31.5.2016 lis?ttyn? 10
prosentilla, optio-oikeudella 2016B B-osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ss? 1.4.-31.5.2017 lis?ttyn? 10
prosentilla ja optio-oikeudella 2016C B-osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ss? 1.4.-31.5.2018 lis?ttyn? 10
prosentilla. Osakkeen merkint?hinta merkit??n yhti?n sijoitetun vapaan oman
p??oman rahastoon.

Hallitus p??tt?? optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain kev??ll? 2016, 2017
ja 2018.

18. Kokouksen p??tt?minen

B. Yhti?kokousasiakirjat

Edell? mainitut yhti?kokouksen asialistalla olevat p??t?sehdotukset sis?ltyv?t
kokouskutsuun, joka on saatavilla CapMan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset. CapMan Oyj:n
s?hk?inen vuosikertomus, joka sis?lt?? yhti?n tilinp??t?ksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan viimeist??n
24.2.2016 osoitteessa
http://www.capman.fi/capman-konserni/uutiset-ja-materiaalit/vuosikertomu....
P??t?sehdotukset ja muut edell? mainitut asiakirjat ovat my?s n?ht?vill?
yhti?kokouksessa. Yhti?kokouksen p?yt?kirja on n?ht?vill? yhti?n
internetsivuilla osoitteessa
www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset viimeist??n
30.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhti?kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
4.3.2016 rekister?ityn? Euroclear Finland Oy:n pit?m??n yhti?n
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h?nen
henkil?kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister?ity yhti?n
osakasluetteloon.

Yhti?n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhti?kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist??n perjantaina 11.3.2016 klo
10.00, mihin menness? ilmoittautumisen on oltava perill?. Yhti?kokoukseen voi
ilmoittautua:

a) kirjallisesti yhti?n osoitteeseen (CapMan Oyj/AGM, Korkeavuorenkatu 32,
00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella,

b) CapManin internetsivujen kautta osoitteessa
www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset,

c) puhelimitse Hannele Luukkaiselle numeroon +358 207 207 649,

d) s?hk?postitse osoitteeseen agm@capman.com, tai

e) telefaksilla numeroon +358 207 207 510.

Ilmoittautumisen yhteydess? tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkil?tunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sek? mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkil?tunnus. Osakkeenomistajien CapMan
Oyj:lle luovuttamia henkil?tietoja k?ytet??n vain yhti?kokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekister?intien k?sittelyn yhteydess?.

Osakkeenomistajan, h?nen edustajansa tai asiamiehens? tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pysty? osoittamaan henkil?llisyytens? ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekister?idyn osakkeen omistaja

Hallintarekister?idyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua
yhti?kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h?nell? olisi
oikeus olla merkittyn? Euroclear Finland Oy:n pit?m??n yhti?n
osakasluetteloon perjantaina 4.3.2016. Osallistuminen edellytt?? lis?ksi,
ett? osakkeenomistaja on n?iden osakkeiden nojalla tilap?isesti merkittyn?
Euroclear Finland Oy:n pit?m??n yhti?n osakasluetteloon viimeist??n
perjantaina 11.3.2016 kello 10.00 menness?. Hallintarekisteriin merkittyjen...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.