Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

Carbiotix: Carbiotix lanserar andra generationens diagnostiska plattform

Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget nu lanserar
sin andra generationens diagnostiska plattform för tarmhälsa baserad
på andra generationens DNA sekvensering (NGS). Bolaget kommer nu att
erbjuda ett NGS-test i tre exemplar som standard och till en kostnad
som är 1/3 av kostnaden hos närmaste konkurrenten på marknaden per
prov. Carbiotix kommer att utnyttja denna transformativa
konkurrensfördel och rikta in sig på hela marknaden för diagnostiska
tjänster för konsumenter och kliniska mikrobiomanalyser vilken är
värderad till över 800 miljoner euro per år.

Carbotix första generationens diagnostiska plattform som lanserades
2018 möjliggjorde för bolaget att demonstrera vikten av ett
kostnadseffektivt longitudinellt tarmhälsotest (upprepade test).
Lanseringen av den andra generationens diagnostiska plattform tar
dessa kostnadsbesparingar ett steg längre och möjliggör för bolaget
att kunna konkurrera direkt med andra aktörer som erbjuder NGS-test
till en kostnad som är cirka 1/3 av den närmaste konkurrenten på
marknaden per prov. Detta test kommer att säljas direkt till
konsumenter via Carbiotix webbplats (www.carbiotix.com), via partners
som en "white label" och som en klinisk diagnostiktjänst.

Kristofer Cook, VD för Carbiotix, kommenterar

"Lanseringen av vår andra generationens diagnostiska plattform är
verkligen en stor förändring när det gäller att öka
tillförlitligheten och tillgängligheten för tarmshälsotester. Vi är
oerhört glada att inte bara erbjuda detta test direkt till
konsumenterna, utan också erbjuda vår plattform som en "white label"
till alla livsmedel, dryckes-, kosttillskott- eller hälso- och
hälsovårdsföretag, såväl som till dietister och läkare. Vi erbjuder
nu samma kostnadsbesparingar till alla organisationer som är
intresserade av att genomföra kliniska studier, det största segmentet
inom området för diagnostiktjänster för mikrobiom, en global marknad
som uppgår till över 800 miljoner Euro och har en årlig tillväxt på
cirka 19% (1
(https://www.marketwatch.com/press-release/microbiome-sequencing-services...)).
Vår andra generationens plattform kommer att fungera som en grund för
framtida diagnostiktjänster och ger oss en viktig konkurrensfördel
som möjliggör en individuell anpassning av våra
mikrobiom-modulatorer."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 februari 2020.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden, som består
av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier.
Prognoser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs
och är i sin natur liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom
bioteknologisegmentet förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i
åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från scenarierna
som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett bioteknikbolag som
utvecklar Microbiome Modulator Therapeutics (MMT) som förstärker
produktionen av viktiga metaboliter för behandling av olika
metaboliska och kroniska sjukdomar. Bolagets terapeutika är baserade
på AXOS löslig fiber, isolerade bakteriestammar och innovativa
formuleringar, som stöds av kostnadseffektiva tarmhälsotesttjänster
som används för att regelbundet diagnostisera och övervaka tarmhälsa
och dosterapi.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/carbiotix/r/carbiotix-lanserar-andra-generati...
https://mb.cision.com/Main/18664/3032186/1191613.pdf

Författare AktieTorget News