Du är här

2017-06-07

Cassandra Oil: Cassandra Oil AB har erbjudits och accepterat fullständiga garantier för en företrädesemisson.

Cassandra Oil kallar till extra bolagsstämma 7 juli 2017 i Stockholm
med syfte att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets
kvotvärdestruktur. Förslaget är att kvotvärdet sätts ned från 1,00 kr
till 0,50kr. Den föreslagna nedsättningen innebär att aktiekapitalet
minskas med 50% medan det egna kapitalet är oförändrat.

Syftet med den föreslagna nedsättningen är att möjliggöra för en
företrädesemission. För närvarande är planen att efter stämman ge
möjlighet för nuvarande aktieägare att deltaga i en eventuellt
kommande företrädesemission där de får teckna nya aktier för 90 öre
(0,90 kr/aktie). De externa parterna har garanterat en emission på
upp till 24 mkr. Om den genomförs, innebär det en utspädningseffekt
på upp till cirka 36 procent. Närmare detaljer kommer att
offentliggöras i samband med ett eventuellt kommande emissionsbeslut,
vilket ännu inte fattats.

Cassandra Oil drabbades nyligen av en svår brand i
tillverkningsverkstaden och även om vissa leveranser kan försenas, så
påverkas inte Bolagets teknikkompetens. Cassandra kan tacksamt notera
det fantastiska stöd vi erfarit under den gånga veckan.

Bolagets värde ligger inte i en enskild reaktor eller verkstad utan i
kunskapen att bygga en världsunik återvinningsreaktor, som har alla
förutsättningar att bli en viktig del i den globala cirkulära
ekonomin.

Kortsiktiga planer omfattar bland annat att hitta en temporär och
lämplig monteringshall för CASO 600. Utöver det, ligger fokus primärt
på etableringen i Danmark under hösten samt fortsatt projektering för
start i Spanien.

+---------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att|
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om |
|värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående |
|kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017, kl 12.00 CET.|
| |
+---------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-ab-har-erbjudits...
http://mb.cision.com/Main/218/2283107/684872.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.