Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-10

Cassandra Oil: Cassandra Oil; Årsredovisningen offentliggjord med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

Cassandra Oils årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida
(http://cassandraoil.com/Global/PDF/2013/CASSANDRA_OIL_%c3%85RSREDOVISNIN...).
Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen.

I förvaltningsberättelsen anför styrelsen i avsnittet "Fortsatt drift
- Going concern" (sid 11) att den bedömer att emissionslikviden från
de två nyemissionerna om sammantaget 60 MSEK kommer att täcka
kostnaderna för att driftsätta den första processanläggningen i Irak
samt att färdigställa och genomföra sluttester av den andra
processanläggningen i Sverige. Styrelsen anför vidare att oavsett
utfallet av driftsättandet av den första process-anläggningen i Irak
avser Cassandra Oil att ta in mer rörelsekapital under den kommande
tolvmånadersperioden. Om utfallet blir positivt kommer Cassandra Oil
behöva mer rörelse-kapital för att expandera projektet i Irak och för
en ytterligare eventuell etablering, t ex i Spanien. Om utfallet blir
negativt kommer Cassandra Oil behöva resa mer rörelsekapital för att
lösa eventuella problem med teknologin som kan framkomma vid
driftsättandet.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB, anför i
revisionsberättelsen:

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa
uppmärksamheten på bolagets finansieringssituation. Som framgår i
förvaltningsberättelsen i avsnittet "Fortsatt drift - Going concern"
behöver Cassandra Oil AB (publ.) tillföras rörelsekapital under den
närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade
verksamheten.

Enligt vår bedömning är erhållandet av ytterligare rörelsekapital en
förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed
trygga fortsatt drift."

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--arsredovisninge...
http://mb.cision.com/Main/218/9599330/254898.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.